lupus

24 mars, 2021

Kallelse och instruktioner för webbårsmöte 2021

Till dig som är medlem i Stabijhounklubben

På grund av corona-pandemin kommer vi även i år, 2021, att hålla årsmötet som ett så kallat förenklat årsmöte via webben.

Årsmötet kommer att hållas från klockan 9.00 fredag den 16 april till klockan 22 söndag den 18 april.

I länkarna nedan hittar du dokumenten med all information om det förenklade årsmötet;

Kallelse Webbårsmöte 2021
Webb årsmöteshandling 2021
Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte
Arbetsordning digitalt förenklat årsmöte

Det är väldigt viktigt att klubben har din e-postadress för att du ska kunna delta i årsmötet. Om du vet med dig att klubben inte har korrekt e-postadress till dig, ber vi dig att skicka den direkt till vår kassör Mette på adress: stabyhounklubben.kassor@gmail.com. Gör det med en gång, eller senast den 11 april – annars hinner inte SKK få rätt e-postadress och du missar chansen att vara med på årsmötet.

Ta väl hand om dig och de dina.

Vänliga hälsningar

Styrelsen