Kommittéer inom SvSK


Avelskommittén / The BAC

asa.munstergarden@gmail.com
avel@stabijhounklubben.se

Avelsråd (sammankallande), internationell kontakt,contact for ZooEasy / Chairman, Breeding advisor,

Åsa Holm-Carlsson
Lista Mellangården
635 14 Eskilstuna
Tel. +46 (0)706-97 00 28
asa.munstergarden@gmail.com

Avelsfunktionär (ej avelsråd) Internationell kontakt, international contact
Dan Kastö
Näs Mossväg 5
444 96 Ödsmål
Tel +46 (0)703 16 79 67dan.kasto@cedaka.se

Avelsfunktionär (ej avelsråd), valphänvisare,
Pup intermediary
Helena Gunnarsson

Lindbyvägen 21
616 30 Åby
Tel. + 46 (0)705-451670
helena.gunnarsson40@gmail.com


Utställningskommittén / Exhibition Committee
utstallning@stabijhounklubben.se

Ingela Rälg (sammankallande/Chairman)
Ingela.ralg@telia.com
Ann-Catrin (Anga) Löfqvist
Jessica Adell


Jaktkommittén / Hunting Committee

jakt@stabijhounklubben.se

Linda Hjalmarsson (sammankallande/ Chairman)
Thomas Sonnerby (viltspårsansvarig)


Specialenkommittén / Specialty Committee
specialen@stabijhounklubben.se
Caroline Maino & Mette Sörvik (sammankallande/Chairman)

Tidningen Stabijhoun / Magazine

tidning@stabijhounklubben.se

Caroline Maino (sammankallande/Chairman), articles and photos
Ida Gustafsson
Linda Bodin


Hemsidan / Web

Caroline Maino, hemsida@stabijhounklubben.se

Representant i SKF / Representative in SKF

Elisabeth Malm, bethmalm@hotmail.com

Materialförvaltare / Material manager

Kirsten Mårtensson