Kommittéer inom SvSK


Avelskommittén / The BAC

avel@stabijhounklubben.se

Beredningsgrupp för framtida avelskommittée samt internationell kontakt, contact for ZooEasy / Chairman, Breeding advisor, avelsfunktionär och valphänvisare,
Pup intermediary
Maria Helgesson (sammankallande/Chairman)
Mette Sörvik
Liselotte Lockerud (för minnesanteckningar)


Utställningskommittén / Exhibition Committee
utstallning@stabijhounklubben.se

Ingela Rälg (sammankallande/Chairman)
Ingela.ralg@telia.com
Ann-Catrin (Anga) Löfqvist
Jessica Adell


Jaktkommittén / Hunting Committee

jakt@stabijhounklubben.se

Linda Hjalmarsson (sammankallande/ Chairman)
Thomas Sonnerby (viltspårsansvarig)


Specialenkommittén / Specialty Committee
specialen@stabijhounklubben.se
Caroline Maino & Mette Sörvik (sammankallande/Chairman)

Tidningen Stabijhoun / Magazine

tidning@stabijhounklubben.se

Caroline Maino (sammankallande/Chairman), articles and photos
Linnéa Mårtensson
Linda Bodin


Hemsidan / Web

Caroline Maino, hemsida@stabijhounklubben.se

Representant i SKF / Representative in SKF

Elisabeth Malm, bethmalm@hotmail.com

Materialförvaltare / Material manager

Kirsten Mårtensson, kirsten.martensson@gmail.com