Jakt

Jaktkommittén / Hunting Committee

jakt@stabijhounklubben.se

Linda Hjalmarsson (sammankallande/ Chairman)
Thomas Sonnerby (viltspårsansvarig)

Jaktkommittén anordnar jaktprov, letar marker att anordna jaktprov på. Köper in vilt till jaktproven. Kontaktar domare, funktionärer samt provledare för jaktprov. Förbereder för jaktprov genom att få båt på plats, snitslar för spår. Köper in priser. Förvarar vilt till jaktprov. Ansvarar även för att platsen där jaktprovet anordnats lämnas i det skick som det var i före provet. Pappersarbete, administrativt (skickar ut PM, provresultat, tar emot anmälningar, skriver generalprotokoll, ser till att alla har betalat med mera.)

Jaktkommitté: Linda Hjalmarsson (sammankallande), Thomas Sonnerby, viltspårsansvarig.
E-post: jakt@stabijhounklubben.se

Jaktprovskalender

På SKF:s hemsida hittar du prov anordnade av SvSK samt övriga klubbar inom SKF. Klicka här!

Jaktprovskort  – finns på SKF:s hemsida Klicka här!

Jaktprovsanmälan – finns på SKF:s hemsida Klicka här!

Jaktkommittén informerar

Vi vill påminna om att ansökan för särskilda jaktprov SKA vara jaktprovsansvarig i SvSK tillhanda senast en vecka innan provdatum. Detta för att vi ska hinna skicka in ansökan i tid till SKF. Om en ansökan inkommer senare än en vecka innan prov kommer ansökan att avslås.

Bifogat finns anvisningar för jaktprov ifrån SKF, tiden som står där är när SKF ska ha ansökan inte när SvSK ska ha den. Anvisningar jaktprov


NYA REGLER FRÅN JORDBRUKSVERKET

Blodspår – träning av hund

Blod, som var livsmedel fram till att det lämnats ut till mottagaren, får användas för träning och bedömning av hund i eftersök. Du behöver inte längre registrera dig eller ha tillstånd för användning. Överblivet materialet får hanteras enligt avfallslagstiftningen. Observera att kravet på två veckors karenstid finns kvar.

Viltspår

Viltspår är en utmärkt aktivitet för att stimulera din hund fysiskt och mentalt. Det stärker också relationen mellan dig som förare och din hund.   Viltspår kan du gå för […]

Läs mer

Fältprov/Skogsprov

För att få starta på fältprov så måste din hund ha godkänt resultat på prov i eftersöksgrenar, alltså 4 på vatten och 4 på spår.  När man deltar på fältprov […]

Läs mer

Eftersöksgrenar

Vad innebär eftersöksgrenarna? Eftersöksgrenarna är delade i två olika delar, den ena är ett släpspår, ganska likt viltspåret, med tillägget att när hunden hittat viltet så ska den apportera det […]

Läs mer

Provresultat

Läs mer