Valpar till salu

På den här sidan ser du vilka uppfödare som har valpar för tillfället eller som planerar valpar i närtid.

Valpar till salu

SvSK:s AK har tillsammans med uppfödare vid ett möte satt upp klubbens avelspolicy. Detta innebär att nedanstående kullars föräldradjur uppfyller klubbens grundkrav på meriter och dess avelsmål och avelspolicy 

Nedanstående kullar under lista A betyder: Uppfödare boende i Sverige eller utomlands och har SvSK som huvudklubb och följer våra avelsregler.

NADITES KENNEL HAR FÅTT VALPAR

Den 14 oktober föddes sex hanar och fyra tikar hos Nadites Kennel.
Kullen är hereditärt fri från CD.

FADER
Nadites Remo
HD:B, ED:0 CD: fri
Far: SE 13903/2015 Trazzeltazz Fly The Seeshore Of Atlas
Mor: SE19978/2013 Nadites Minna.

Nadites Remo
Nadites Remo


MODER
Tik SE54239/2019 Rögild’sThea Keescha
HD:BC, ED 0 CD fri BPH Utst Exc ck, cert
Far: NHSB 2955392 Lokke Abe Ut It Hounen Hus
Mor: DK13369/2016 Rögild’s Keescha Fenja.

Rögild’sThea Keescha


KONTAKT
Nadites kennel Cecilia Blomén Kastö, Dan Kastö
Näs Mossväg 5
444 96 Ödsmål
mobil: 0706-70 22 04

*****

Annonstorget

Lista B betyder: Kullar samt uppfödare boende utanför Sveriges gränser men medlemmar i vår klubb SvSK och denna kull kan därför ha godkänts av avelsrådet i det land hund/ägare kommer från. Här kan även kullar annonseras, där uppfödaren bor i Sverige och är medlem i SvSK, men där föräldradjuren inte uppfyller klubbens avelsmål.

Namn Född
Nadites