Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenska Stabijhounklubben, SvSK?

Skicka ett mejl till vår kassör kassor@stabijhounklubben.se.

Du kan även bli medlem genom att betala 350 kr/kalenderår för medlem nummer 1.
Familjemedlemmar betalar 100 kronor/kalenderår.
Hel familj 500 kronor/kalenderår.
Gåvomedlemskap från kennel/uppfödare 200 kronor. Gåvomedlemskap kan endast nya medlemmar få, alltså inte du som redan är medlem.

Skicka Din inbetalning till Pg 430 77 40-3.  Ange namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Mejla även uppgifterna till kassor@stabijhounklubben.se.
Skicka namn, adress, mejladress och mobilnummer, för samtliga anmälda det vill säga även familjemedlemmar.

Vid inbetalningar från utlandet – använd följande:
IBAN: SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC: (swift) NDEASESS

Känn dig varmt välkommen!