Styrelsen

Vid årsmötet 2024 valdes följande personer till styrelsen som konstituerade sig enligt nedan:

Mia Helgeson, ordförande – ordforande@stabijhounklubben.se 

Tommy Rälg, vice ordförande – tommy.ralg@telia.com 

Mette Sörvik, kassör – kassor@stabijhounklubben.se

Camilla Eriksson, sekreterare – sekreterare@stabijhounklubben.se

Kirsten Mårtensson, ledamot, materialansvarig – kirsten.martensson@gmail.com

Caroline Maino, ledamot, medlemstidning – tidning@stabijhounklubben.se 

Ann-Catrin Löfqvist, ledamot – lofqvistanncatrin@gmail.com

Liselotte Lockerud,1:a suppleant – lislock67@gmail.com

Linnéa Mårtensson, 2:a suppleant – linnea.martensson@gmail.com

Valberedning:
Maria Carlsson (sammankallande) Tel: 070-5914541 , E-post maria.sundincarlsson@gmail.com
Gunnar Etzell, Magnussons Väg 8, 139 34 Värmdö, E-post: familjen.etzell@telia.com
Pontus Nissblad – pontus@nissblad.com

 

Revisorer: 
Revisor: Sven Åfeldt – sven.afeldt@gmail.com
Revisor: Anette Karlsson – anettegnesta@telia.com 
Revisorsuppleant: Rolf Löthberg – roffa51@gmail.com
Revisorsuppleant: Jens Kaminsky – jens.ee.kaminsky@gmail.com

Övriga
Rasrepresentant i SKF: Elisabeth Malm bethmalm@hotmail.com

Du kan även skicka ett mejl till info@stabijhounklubben.se