Styrelsen

Vid årsmötet 2023 valdes följande personer till styrelsen som konstituerade sig enligt nedan:

Mia Helgeson, ordförande – ordforande@stabijhounklubben.se 

Dan Kastö, vice ordförande – dan.kasto@cedaka.se

Mette Sörvik, kassör – kassor@stabijhounklubben.se

Liselotte Lockerud, sekreterare – sekreterare@stabijhounklubben.se

Kirsten Mårtensson, ledamot, materialansvarig

Caroline Maino, ledamot, medlemstidning – tidning@stabijhounklubben.se 

Vakant, ledamot

Ann-Catrin Löfqvist, 1:a suppleant

Anna Nelsson-Etzell, 2:e suppleant

Linnéa Mårtensson, 3:e suppleant 

samt Tommy Rälg, adjungerad

 

Valberedning:
Suzanne Hedström (sammankallande) Tel: 0708-47 28 21, E-post suzanne0388@hotmail.com
Gunnar Etzell, Magnussons Väg 8, 139 34 Värmdö, E-post: familjen.etzell@telia.com
Maria Carlsson –  maria.sundincarlsson@gmail.com

 

Revisorer: 
Revisor: Sven Åfeldt – sven@afeldt.st  
Revisor: Anette Karlsson – anettegnesta@telia.com 
Revisorsuppleant: Rolf Löthberg – roffa51@gmail.com
Revisorsuppleant: Jens Kaminsky – jens.ee.kaminsky@gmail.com

Övriga
Rasrepresentant i SKF: Elisabeth Malm bethmalm@hotmail.com

Du kan även skicka ett mejl till info@stabijhounklubben.se