Styrelsen

Vid årsmötet 2022 valdes följande personer till styrelsen som konstituerade sig enligt nedan:

Mia Helgeson, ordförande – ordforande@stabijhounklubben.se 

Dan Kastö, vice ordförande – dan.kasto@cedaka.se

Lisbet Rydell, kassör – kassor@stabijhounklubben.se

Liselotte Lockerud – sekreterare@stabijhounklubben.se

Mette Sörvik, ledamot

Kirsten Mårtensson, materialansvarig

Caroline Maino, medlemstidning – tidning@stabijhounklubben.se 

Ann-Catrin Löfqvist

Anna Nelsson-Etzell

 

Du kan även skicka ett mejl till info@stabijhounklubben.se