Rasstandard

FCI-nummer 222
FCI-standard på engelska publicerad 2015-05-29
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2014-11-03
Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2015-12-16

Ursprungsland/hemlandNederländerna
AnvändningsområdeStående fågelhund. Rasen är en mycket mångsidigt användbar jakthund med gott rykte som mullvads- och illerfångare.

Läs mer om rasen i raskompendiet:


Läs mer om RAS – Rasspecifik avelsstrategi – på SKK:s hemsida: RAS – Rasspecifika avelsstrategier | Svenska Kennelklubben (skk.se)