Fältprov/Skogsprov

För att få starta på fältprov så måste din hund ha godkänt resultat på prov i eftersöksgrenar, alltså 4 på vatten och 4 på spår. 

När man deltar på fältprov delas man in i par. Man går alltid två hundar och två förare i varje släpp. Man tittar på hundens förmåga att söka efter vilt (det vill säga hunden revierar), finna vilt, stå för vilt, på förares kommando resa vilt, och till sist att apportera viltet tillbaka till föraren. 

Hunden ska aktivt söka av fältet (eller skogen för den delen). När hunden hittar vilt ska hunden stanna och stå med nosen pekandes mot viltet utan att självmant skrämma upp viltet så att det flyger iväg. Vid det här laget ska den andra hunden hållas ifrån hunden som står för vilt.
Föraren närmar sig hunden och på domarens godkännande ger man hunden kommando att få fågeln att flyga, varpå hunden så snabbt så möjligt därefter ska stanna (för att under riktig jakt ska man kunna skjuta fågeln utan fara för hunden). Om fågel inte skjuts under provet får hunden efter avslutat fältarbete göra apportering på redan död fågel.

De moment som betygsätts är sök, viltfinnarförmåga, stånd, avance (när hunden får fågeln att lyfta), stopp (när fågeln lyfter ska hunden stanna), stadga och apportering. Poängen som sätts är från 0 till 10, där 10 är det bästa.