Aktiviteter

Kalendarium SvSK

klubben har Utställningsmonter på My Dog 11 till 14 januari 2024. Lördag 23 mars 2024 – digitalt årsmöte. Torsdag 9 maj 2024 officiell utställning i Hulukvarn, Jönköping. Vecka 31 2024 […]

Läs mer

Stabijspecialen

Specialen är ett läger för stabijägare och hundar. Kvalificerade instruktörer håller i ett stort antal kurser under en vecka. Specialen brukar arrangeras vecka 31.

Läs mer

Helgträffar

Läs mer

Möten uppfödare

Juni 2023: Tiden rusar iväg – ett tag sedan förra mötet, bestående av HD-index samt BPH, bägge ämnen leddes av professionella. Nu är ett viktigt möte på gång: Fredagen 23 […]

Läs mer