Kontakt

Vill du ha kontakt med klubben? Skicka ett mejl till info@stabijhounklubben.se

Vill du bli medlem i klubben? Kontakta vår kassör via kassor@stabijhounklubben.se .

Du kan även bli medlem genom att betala 350 kronor/kalenderår för medlem nummer 1.
Hel familj 500 kronor/kalenderår.
Gåvomedlemskap från kennel/uppfödare 200 kronor. Gåvomedlemskap kan endast nya medlemmar få, alltså inte du som redan är medlem.

Skicka Din inbetalning till Pg 430 77 40-3.  Ange namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Mejla även uppgifterna till kassor@stabijhounklubben.se
Skicka namn, adress, mejladress och mobilnummer, för samtliga anmälda det vill säga även familjemedlemmar.

Vid inbetalningar från utlandet – använd följande:
IBAN: SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC: (swift) NDEASESS