lupus

28 februari, 2021

Digitalt årsmöte i år också

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 avråder SKK fortfarande från att ha fysiska årsmöten. Därav har vi tyvärr fått ändra vårt fysiska årsmöte i Huskvarna även i år till ett digitalt årsmöte.


Årsmötet i år planeras att hållas från fredag den 16 april kl 09.00 till söndag den 18 april kl 22.00. Reservdatum – om SKK inte kan ge oss de önskade datumen – är 22 till 24 april, samma tider.

I år behöver vi hjälp från våra medlemmar att ställa upp i valberedningen, annars kommer vi att sakna valberedning efter årsmötet. Eftersom det inte går att föreslå personer till valberedningen under pågående årsmöte, hoppas vi att ni är intresserade och den medlem som önskar nominera person (och som tillika är tillfrågad) skickar namnförslaget till Yvonne Wiktelius senast 20 mars.

Kontaktuppgifter till valberedningens sammankallande: Yvonne Wiktelius, telefon 0702-294933, e-postadress: yvonne.wiktelius@gmail.com

Kallelsen, årsmöteshandling, instruktion och arbetsordning om hur detta går till kommer att publiceras så snart allt är klart.

Rösträtt vid årsmötet tillkommer samtliga personer som varit medlemmar i klubben vid det senaste månadsskiftet före kallelsen (=mars/april 2021). Är ni flera medlemmar i samma hushåll, se till att lämna ytterligare mejladress senast fem dagar innan mötets startdag, då endast en mötesbiljett till en mejladress är möjlig.

Därför är det väldigt viktigt att klubben har din e-postadress för att du ska kunna delta i årsmötet. Om du vet med dig att klubben inte har korrekt e-postadress till dig, ber vi dig att skicka den direkt till vår kassör Mette på adress: stabyhounklubben.kassor@gmail.com. Gör det med en gång, eller gärna före den 10 april. Men allra senast den 12 april – annars hinner inte SKK få rätt e-postadress och du missar chansen att vara med på årsmötet.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

lupus

4 februari, 2021

Sammanfattning av enkäten i december 2020/januari 2021

Under julhelgen gick stabijhounklubben ut med en enkät som medlemmar och andra intresserade av rasen bjöds in att svara på. Hela 203 personer svarade! Styrelsen är överväldigad av att så många svarat och är väldigt tacksam för alla som har tagit sig tid att svara på enkäten.

De åsikter som kommit fram tar styrelsen med sig i styrelsearbetet för framtida planering.

Här på hemsidan presenterar vi resultatet av enkäten. Gå in på pdf ”Översikt frågor och svar från enkäten 2020” för att se svaren på flervalsfrågorna. Gå in på pdf ”Svaren från de tre öppna frågorna i enkäten” och läs en översikt över hur svaren på de tre öppna frågorna utfallit.