Möten uppfödare

Juni 2023:

Tiden rusar iväg – ett tag sedan förra mötet, bestående av HD-index samt BPH, bägge ämnen leddes av professionella. Nu är ett viktigt möte på gång:

Fredagen 23 samt lördag 24 september ! Två hela dagar på Herrfallet, som denna månad sänker priserna för inkvarteringar, då september räknas som ”lågsäsong”.

Viktigt är detta möte så tillvida att vi måste gå igenom tidigare bestämmelser, samt se vad vi bör ändra inför nästa 5-års period. Statistik går vi igenom, där det finns möjlighet att göra sådan. 

HD-parningar, där B-C parning bara varit två, och hundarna för unga för att röntgas – omöjligt ännu. Övriga problem som framdelens skelettproblem, SRMA, EP med mera skall tas upp.

Likaså vårt problem med liten genetisk variation. Mentalitet, statistik samt upprättande av vår rasprofil just för detta. Aktiva uppfödare kommer att få brev om denna helg så småningom – men för vår stabijhouns skull: Viktigt möte alltså för framförhållnings skull.

Från Åsa fortfarande genom Caroline, då dator och AR ej är ”sams” ännu.

***