Beredningsgruppen informerar

2024-03-23

Styrelsen informerar om beredningsgruppen – avelsfrågor

På grund av avsaknad av avelskommitté efter årsmötet 2024, tillsätter styrelsen en beredningsgrupp som ska bevaka och bereda avelskommitténs ärenden och uppdrag, även internationella frågor. Beredningsgruppen kommer att bistå uppfödare vid avelsfrågor och följa/bevaka avelsstrategier som är beslutade av SvSK till dess att ny avelkommitté är tillsatt. Gruppen kommer vid behov att samarbeta med SKK, SKF, andra resurspersoner och annan expertis.

Gruppen består av ordförande Mia Helgesson (sammankallande), Mette Sörvik och Liselotte Lockerud (för minnesanteckningar). Vill du ha kontakt med gruppen mejla avel@stabijhounklubben.se

Styrelsen har tillsatt gruppens medlemmar och har huvudansvaret för beredningsgruppen arbete. Beredningsgruppen rapporterar om pågående arbete till styrelsen.

Mvh

Styrelsen