Om klubben

Svenska Stabijhounklubben (SvSK) bildades under hösten 2000, den hade då ett 50-tal medlemmar. År 2020 firade klubben 20-årsjubbileum. Rasklubben ligger under Specialklubben Kontinentala Fågelhundar (SKF). År 2000 fanns det cirka 40 registrerade hundar i Sverige. Idag har det antalet vuxit avsevärt. Enligt Jordbruksverkets statistik finns nu över 700 stabijer i Sverige.

Rasen har blivit väldigt populär, och i Sverige finns den största populationen utanför rasens hemland.

På sidorna kan du som är intresserad söka och hitta information. Våra medlemmar delar gärna med sig av sina erfarenheter runt dessa hundar, och vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med uppfödare.

Som medlem får du vår medlemstidning som utkommer fyra gånger per år, du har också rätt att delta i de arrangemang som endera rasklubben eller Specialklubben anordnar. Den mest unika aktiviteten är den årligen återkommande Stabijspecialen. I många år arrangerades en vecka i Sälen där dagarna är späckade med bland annat olika kurser, föreläsningar och jaktmoment. Från 2023 kommer veckan att arrangeras längre söderut i landet.

För att bli medlem betalar du 350 kr/kalenderår som medlem nr 1.
Hel familj 500 kr/kalenderår.
Gåvomedlemskap från kennel/uppfödare 200 kr. Gåvomedlemskap kan endast nya medlemmar få, alltså inte du som redan är medlem.

Skicka Din inbetalning till Pg 430 77 40-3.  Ange namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Mejla även uppgifterna till kassor@stabijhounklubben.se 
Skicka namn, adress, mejladress och mobilnummer, för samtliga anmälda det vill säga även familjemedlemmar.

Vid inbetalningar från utlandet – använd följande:
IBAN: SE78 9500 0099 6026 4307 7403
BIC: (swift) NDEASESS

Organisationsnummer 88 44 02-14 54

Ordförande, Maria Helgesson
Jaktfalksvägen 27
302 61 Halmstad

Känn dig varmt välkommen!

Vandringspriser inom SvSK

Ing-Marie Hagelins Vandringspris Pokal som skänktes av Ing-Marie Hagelin år 2004. Priset utdelas vid SvSK:s utställning, Stabyspecialen till utställningens bäst placerade hund. (Stabijhoun) (OBS: bästa jaktmeriter borttaget enl. styrelsebeslut samt […]

Läs mer

Medlemstidning

Medlemstidningen Stabijhoun utkommer i digital form till våra medlemmar fyra gånger per år. Är du medlem och vill läsa tidningen? Logga in på medlemssidorna och läs även gamla nummer. Har […]

Läs mer

Bli medlem

Varför ska du vara medlem i SvSK, Svenska Stabijhounklubben? Två sorters medlemskap Det finns två sorters medlemskap – antingen för en person, eller för en hel familj. Enskilt medlemskap kostar […]

Läs mer

Kommittéer inom SvSK

Avelskommittén / The BAC avel@stabijhounklubben.se Beredningsgrupp för framtida avelskommittée samt internationell kontakt, contact for ZooEasy / Chairman, Breeding advisor, avelsfunktionär och valphänvisare,Pup intermediaryMaria Helgesson (sammankallande/Chairman)Mette SörvikLiselotte Lockerud (för minnesanteckningar) Utställningskommittén / Exhibition Committeeutstallning@stabijhounklubben.se […]

Läs mer

Styrelsen

Vid årsmötet 2024 valdes följande personer till styrelsen som konstituerade sig enligt nedan: Mia Helgeson, ordförande – ordforande@stabijhounklubben.se  Tommy Rälg, vice ordförande – tommy.ralg@telia.com  Mette Sörvik, kassör – kassor@stabijhounklubben.se Camilla […]

Läs mer

Stadgar för SvSK

Rasklubben ”Svenska Stabijhounklubben” ingår som medlemsorganisation i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF). Rasklubben skall som sådan arbeta för SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.Utöver dessa […]

Läs mer