BPH och MH

BPH 200-analysen klar för vår ras!

Nu har över 200 st stabijer gjort BPH och SKK har gjort en 200-analys åt oss!

Beredningsgruppen bjuder in alla uppfödare och medlemmar i SvSK till ett webbinarium 25 augusti 2024 kl 19.00. Då kommer Anne-Chatherine ”Ancan” Edoff från Mentalpoolen, SKK att närvara på mötet och kommer förklara analysen och kommer svara på era frågor!

I länken nedan är till SKK BPH 200-analys.

Stabijhoun-20240617

Mentalbeskrivning av våra hundar

Det finns två tester för att beskriva din hunds mentalitet – Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH samt Mentalbeskrivning Hund – MH.

Testerna hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

SvSK rekommenderar att stabijer är cirka 1,5 år när de går BPH eller MH. Det anser klubben vara en lämplig ålder för mentalbeskrivning av stabijer. Är hundarna yngre upplever vi att vår ras är för omogen och riskerar vara i vad man kallar spökåldern. Därför skulle ett mentaltest i för tidig ålder inte ge en rättvis beskrivning av individen. Väntar man däremot för länge, hinner hunden få en för stor ”ryggsäck” med erfarenheter och sätt att lösa svåra situationer. Vi vill ju se hur hunden är original, inte hur miljön har format den.

Om din tik påverkas under förlöp, löp, höglöp och skendräktighet kanske du ska överväga att göra BPH och MH vid ett senare tillfälle.

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

BPH visar Stabijens natur
Har du en Stabij så lämna den inte ensam utanför en affär när du handlar!
Din snälla och vänliga hund har nämligen inte något emot att traska iväg med en främling!
Det är en av de lärdomar man kan ta av de BPH-tester (beteende och personlighetsbeskrivning – hund) som gjorts med våra hundar.

Catharina Brandsten, Mentalpoolen, kunde berätta på ett mycket välbesökt webbinarium som klubben anordnade i slutet av januari 2022 vad BPH-test är och vilka lärdomar man kan dra av testerna, både som uppfödare och ägare.

Viktigt är att testerna är lika för alla hundar och raser och att banorna också är lika, liksom att funktionärerna som utför testerna arbetar på samma sätt.

Varför ska man göra en BPH-test?
För hundägaren kan det vara en hjälp att få reda på att välja rätt ras och förstå den rasens mentalitet.
För uppfödaren ett sätt att sätta mål för aveln och avelsurval samt att värdera sin avel.
För rasklubben ger det en bra översikt över rasens mentala status. Trygga hundar mår helt enkelt bra.

Läs mer om BPH i artikeln om webbinariet i nummer 1 av medlemstidningen Stabijhoun år 2022.

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.


I ”Filmen om BPH” får du se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar. Klicka på länken och se filmen: https://www.youtube.com/embed/Ip5LfESucME?rel=0&showinfo=0


Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Läs mer

Mentalbeskrivning Hund – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet.

Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Läs mer på Brukshundsklubbens sida: Mentalbeskrivning hund (MH) – Svenska Brukshundklubben