lupus

21 september, 2019

Specialen blir i Sälen 2020

Nu är det klart – nästa år, när Stabijhounklubben fyller 20 år – hålls  specialen i Sälen som de senaste åren. 

Helene, Hea, Lindström – som var en av dem som arrangerade specialen i år – har tackat ja till att organisera även 2020-års specialen. Det är vi i styrelsen väldigt glada över.

Dessutom blir det en officiell utställning.

Så skriv in vecka 31 i kalendern för då händer det igen!

Anna

2 september, 2019

Gåva istället för blomma


Svenska Stabijhounklubben har beslutat att vi vill främja olika organisationer som arbetar med djurfrågor. Detta gör vi genom att skänka en summa till organisationerna istället för blommor vid avtackning och liknande. Den som avtackas eller uppmärksammas har möjligheten att välja någon av dessa organisationer:

Kjell Lindberg

Ordförande

Svenska Stabijhounklubben