Avel

Avelskommittén / The BAC

asa.munstergarden@gmail.com
avel@stabijhounklubben.se

Avelsråd (sammankallande), internationell kontakt, contact for ZooEasy / Chairman, Breeding advisor,

Åsa Holm-Carlsson
Lista Mellangården
635 14 Eskilstuna
Tel. +46 (0)706-97 00 28
asa.munstergarden@gmail.com

Avelsfunktionär (ej avelsråd) Internationell kontakt, international contact
Dan Kastö
Näs Mossväg 5
444 96 Ödsmål
Tel +46 (0)703 16 79 67
dan.kasto@cedaka.se

Avelsfunktionär (ej avelsråd), valphänvisare,
Pup intermediary
Helena Gunnarsson

Lindbyvägen 21
616 30 Åby
Tel. + 46 (0)705 45 16 70
helena.gunnarsson40@gmail.com

RAS 2023

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige år 2001 fattades beslut om att det för varje hundrasskall finnas en rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget lades på specialklubbarna, som i sin tur delegerarut arbetet på rasklubbar.Vad […]

Läs mer

Avelskommittén informerar

AK /avelskommittén består av: Åsa Holm-Carlsson asa.munstergarden@gmail.com, som är avelsråd, Helena Gunnarsson helena.gunnarsson40@gmail.com, som är valpförmedlare samt Dan Kastö dan.kasto@cedaka.se som är Avelsfunktionär (ej avelsråd) Internationell kontakt, international contact. 2024-02-18 Avel […]

Läs mer

BPH och MH

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH BPH visar Stabijens naturHar du en Stabij så lämna den inte ensam utanför en affär när du handlar!Din snälla och vänliga hund har nämligen […]

Läs mer

Hälsa

Hälsoenkät Har du en stabijhoun som fyllt 7 år eller 2 år under året? Fyll då i hälsoenkäten som är en hjälp i avelsarbetet för rasens framtid.Som tack för din […]

Läs mer

Hanhundslista

Hanhundar tillgängliga för avel Följande hanhundar följer i mesta mån vår klubbs nya avelspolicy. Då vi måste utöka vår genetiska bredd, kommer vi att se till att helsyskons antal valpar […]

Läs mer

Avelspolicy

Avelspolicy för SvSK, Svenska stabijhounklubben och rasen Stabijhoun. Uppdaterad efter uppfödarhelg 23 – 24 september 2023 Klubbens avelspolicy har framtagits med hjälp av två avelskonferenser anordnade i SKK:s regi speciellt […]

Läs mer