Avel

AK /avelskommittén består av: Åsa Holm-Carlsson, som är avelsråd och Helena Gunnarsson, som är valpförmedlare. E-postadress till avelskommittén är avel@stabijhounklubben.se.

Avelskommittén informerar

AK /avelskommittén består av: Åsa Holm-Carlsson asa@munstergarden.se, som är avelsrådHelena Gunnarsson helena.gunnarsson40@gmail.com, som är valpförmedlare. Klicka här för SvSK:s avelsmål och avelspolicy Avelskommittén informerar 2021-02-01 Färdigt kontrakt för parning avtalet finns nu […]

Läs mer

BPH och MH

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH BPH visar Stabijens naturHar du en Stabij så lämna den inte ensam utanför en affär när du handlar!Din snälla och vänliga hund har nämligen […]

Läs mer

Hälsa

Hälsoenkät Har du en stabijhoun som fyllt 7 år eller 2 år under året? Fyll då i hälsoenkäten som är en hjälp i avelsarbetet för rasens framtid.Som tack för din […]

Läs mer

Hanhundslista

Hanhundar tillgängliga för avel Följande hundar är de som i största möjliga mån följer vår nya avelspolicy och är boende i Sverige. Vi behöver utöka vår genetiska bredd. Hänsyn tas […]

Läs mer

Avelspolicy

Stabijhoun: SvSK:s avelsmål och avelspolicy, daterad mars 2016. Enligt två avelskonferenser anordnade av SKK, med tanke speciellt för raser med liten genetisk bas likt vår Stabijhoun, samt klubbens första möte […]

Läs mer