Avel

Avelskommittén / The BAC

avel@stabijhounklubben.se

Beredningsgrupp för framtida avelskommittée samt internationell kontakt, contact for ZooEasy / Chairman, Breeding advisor, avelsfunktionär (ej avelsråd), valphänvisare,
Pup intermediary

Styrelsen informerar om beredningsgruppen – avelsfrågor

På grund av avsaknad av avelskommitté efter årsmötet 2024, tillsätter styrelsen en beredningsgrupp som ska bevaka och bereda avelskommitténs ärenden och uppdrag, även internationella frågor. Beredningsgruppen kommer att bistå uppfödare vid avelsfrågor och följa/bevaka avelsstrategier som är beslutade av SvSK till dess att ny avelkommitté är tillsatt. Gruppen kommer vid behov att samarbeta med SKK, SKF, andra resurspersoner och annan expertis.

Gruppen består av ordförande Mia Helgesson (sammankallande), Mette Sörvik och Liselotte Lockerud (för minnesanteckningar). Vill du ha kontakt med gruppen mejla avel@stabijhounklubben.se

Styrelsen har tillsatt gruppens medlemmar och har huvudansvaret för beredningsgruppen arbete. Beredningsgruppen rapporterar om pågående arbete till styrelsen.

Mvh

Styrelsen

Beredningsgruppen informerar

2024-03-23 Styrelsen informerar om beredningsgruppen – avelsfrågor På grund av avsaknad av avelskommitté efter årsmötet 2024, tillsätter styrelsen en beredningsgrupp som ska bevaka och bereda avelskommitténs ärenden och uppdrag, även […]

Läs mer

RAS 2023

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige år 2001 fattades beslut om att det för varje hundrasskall finnas en rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget lades på specialklubbarna, som i sin tur delegerarut arbetet på rasklubbar.Vad […]

Läs mer

Avelskommittén informerar

2024-03-23 Styrelsen informerar om beredningsgruppen – avelsfrågor På grund av avsaknad av avelskommitté efter årsmötet 2024, tillsätter styrelsen en beredningsgrupp som ska bevaka och bereda avelskommitténs ärenden och uppdrag, även […]

Läs mer

BPH och MH

BPH 200-analysen klar för vår ras! Nu har över 200 st stabijer gjort BPH och SKK har gjort en 200-analys åt oss! Beredningsgruppen bjuder in alla uppfödare och medlemmar i […]

Läs mer

Hälsa

Hälsoenkät Har du en stabijhoun som fyllt 7 år eller 2 år under året? Fyll då i hälsoenkäten som är en hjälp i avelsarbetet för rasens framtid.Som tack för din […]

Läs mer

Hanhundslista

Hanhundar tillgängliga för avel Följande hanhundar följer i mesta mån vår klubbs nya avelspolicy. Då vi måste utöka vår genetiska bredd, kommer vi att se till att helsyskons antal valpar […]

Läs mer

Avelspolicy

Avelspolicy för SvSK, Svenska stabijhounklubben och rasen Stabijhoun. Uppdaterad efter uppfödarhelg 23 – 24 september 2023 Klubbens avelspolicy har framtagits med hjälp av två avelskonferenser anordnade i SKK:s regi speciellt […]

Läs mer