Avel

Avelskommittén / The BAC

asa.munstergarden@gmail.com
avel@stabijhounklubben.se

Avelsråd (sammankallande), internationell kontakt, contact for ZooEasy / Chairman, Breeding advisor,

Åsa Holm-Carlsson
Lista Mellangården
635 14 Eskilstuna
Tel. +46 (0)706-97 00 28
asa.munstergarden@gmail.com

Avelsfunktionär (ej avelsråd) Internationell kontakt, international contact
Dan Kastö
Näs Mossväg 5
444 96 Ödsmål
Tel +46 (0)703 16 79 67
dan.kasto@cedaka.se

Avelsfunktionär (ej avelsråd), valphänvisare,
Pup intermediary
Helena Gunnarsson

Lindbyvägen 21
616 30 Åby
Tel. + 46 (0)705 45 16 70
helena.gunnarsson40@gmail.com

Avelskommittén informerar

AK /avelskommittén består av: Åsa Holm-Carlsson asa.munstergarden@gmail.com, som är avelsråd, Helena Gunnarsson helena.gunnarsson40@gmail.com, som är valpförmedlare samt Dan Kastö dan.kasto@cedaka.se som är Avelsfunktionär (ej avelsråd) Internationell kontakt, international contact. Klicka här […]

Läs mer

BPH och MH

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH BPH visar Stabijens naturHar du en Stabij så lämna den inte ensam utanför en affär när du handlar!Din snälla och vänliga hund har nämligen […]

Läs mer

Hälsa

Hälsoenkät Har du en stabijhoun som fyllt 7 år eller 2 år under året? Fyll då i hälsoenkäten som är en hjälp i avelsarbetet för rasens framtid.Som tack för din […]

Läs mer

Hanhundslista

Hanhundar tillgängliga för avel Följande hundar är de som i största möjliga mån följer vår nya avelspolicy och är boende i Sverige. Vi behöver utöka vår genetiska bredd. Hänsyn tas […]

Läs mer

Avelspolicy

Stabijhoun: SvSK:s avelsmål och avelspolicy, daterad mars 2016, samt evaluerad 2018 och 2022. Enligt två avelskonferenser anordnade av SKK, med tanke speciellt för raser med liten genetisk bas likt vår […]

Läs mer