Eftersöksgrenar

Vad innebär eftersöksgrenarna?

Eftersöksgrenarna är delade i två olika delar, den ena är ett släpspår, ganska likt viltspåret, med tillägget att när hunden hittat viltet så ska den apportera det tillbaka till föraren. Det andra är vattenapportering.

Släpspår
De vilt det handlar om är fågel eller hårvilt (oftast kanin). I unghundklass, eller nybörjarklass som det också kallas, får man som förare välja om man vill ha andfågel eller kanin. Man har då en spårdragare som släpar viltet bakom sig i en relativt rak linje cirka 100 meter. Knyter loss viltet från dragsnöret och går själv och ställer sig cirka 10 meter bort, gärna med ryggen mot viltet, men fullt synlig för hunden när den kommer.

Föraren väljer sedan om denne vill släppa sin hund lös eller om den vill ha en spårlina (minst 5 meter lång) på hunden och följa med den i spåret. När hunden sedan hittar viltet ska den apportera det tillbaka till startplatsen. Om du som förare valt att gå med hunden i lina får du vara rask i benen så att du snabbt kommer tillbaka till startplatsen, där hunden ska avlämna viltet till föraren.

Vattenapportering
Den andra delen är vattenapportering, där ska du ha hunden sittandes vid din sida medan en ”kastare” kastar ut en fågel i vattnet. I unghundsklass/nybörjarklass ska du då ha hunden sittandes lös vid din sida, som sedan på förarens kommando efter domarens order ska gå ut i vattnet, simma och hämta fågeln, ta den till land och där avlämna den till föraren.

Poäng
Man får en bedömning samt poäng mellan 0 och 10 på vardera gren, där 4 är godkänt.

Att tänka på om man vill gå vidare och starta på fältprov är, att ju högre poäng du har på eftersöksgrenarna, desto större chans har du att gå till högre pris på fältprov, då det är poängen från båda prov som räknas ihop.

Kom ihåg att du behöver inte vara jägare för att träna eller starta jaktprov. Det är en rolig träning för både hund och ägare!

Vad är då fältprov?

För att få starta på fältprov måste din hund ha godkänt resultat på prov i eftersöksgrenar, alltså 4 på vatten och 4 på spår.

När man deltar på fältprov delas man in i par. Man går alltid två hundar och två förare i varje släpp. Man tittar då på hundens förmåga att söka efter vilt, stå för vilt, på förares kommando resa vilt, och till sist att apportera viltet tillbaka till föraren.

Hunden ska aktivt söka av fältet (eller skogen för den delen). När hunden finner vilt ska den stanna och stå med nosen pekandes mot viltet, utan att självmant skrämma upp viltet så att det flyger iväg. Vid det här laget ska den andra hunden hållas ifrån hunden som står för vilt.

Föraren närmar sig hunden och på domarens godkännande ger man hunden kommando att få fågeln att flyga. Då ska hunden så snabbt så möjligt stanna för att eventuell skytt ska ha möjlighet att skjuta fågeln. Om fågel skjuts under provet är det denna fågel som hunden ska apportera på förarens kommando, och avlämna till föraren. Om fågel inte skjuts under provet får hunden efter avslutat fältarbete göra apportering på redan död fågel.

Poäng
De moment som betygsätts är sök, viltfinnarförmåga, stånd, avance (när hunden får fågeln att lyfta) och apportering. Poängen som sätts är från 0 till 10, där 10 är det bästa.