Viltspår

Viltspår är en utmärkt aktivitet för att stimulera din hund fysiskt och mentalt. Det stärker också relationen mellan dig som förare och din hund.  

Viltspår – en rolig aktivitet

Viltspår kan du gå för att för att ni tycker att det är roligt. Du kan även lägga viltspår för att träna hunden till att bli en eftersökshund. Som eftersökshund kan den hjälpa till att söka efter skadat eller dött vilt. Ni kan även göra viltspårprov för att få reda på din hunds förmåga att spåra och om den är lämplig för att göra till exempel eftersök.

Viltspår är ett spår som en människa har gjort genom att släpa en skank (ben) från ett djur, ofta klövvilt, efter sig i spåret. Man skvätter även ut blod, vanligen nötblod. Viltspår består alltså av tre olika vittringar; människa, blod och skank.

Utrustning

Några saker som du behöver för att lägga och spåra viltspår:

  • Spårsele – gärna en sele som är gjord för att spåra i till exempel Nomesele eller y-sele.
  • Spårlina – Max 10 meter. Använd inplastad eller gummilina.
  • Snitslar – för att märka upp var spåret går.
  • Klädnypor – för att fästa snitslarna på.
  • Blod – kan du köpa i matbutik eller på slakteri. Lite salt i blodet gör att det inte koagulerar lika lätt.
  • Viltdel – Lämpligen skank/klöv från rådjur eller älg.
    Både blod och skank kan du förvara i frysen. Ta fram och ha i kylskåpet kvällen innan du vill lägga spår.
  • Plastflaska – med kork, antingen med litet hål i eller med en kork som går att justera.
  • Plasthandskar

Viltspårprov

Alla jakthundsklubbar inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för alla raser, och även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens.

På viltspårprov öppet för alla hundraser arrangeras anlagsklass och öppenklass. Registrerade hundar av raser vars specialklubb har ansökt om det, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion.

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt.

I anlagsklass ska spåret blodas 2 – 5 timmar innan hunden ska gå spåret.

I öppenklass ska spåret ha legat i 12 – 24 timmar.

Spåret ska läggas i terräng där det är normal vilttäthet och mest är bevuxet med skog. Spåret ska helst gå i en omväxlande terräng, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar.

Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret. Hunden ska föras i en spårlina som inte får vara längre än 10 meter.

Vill du gå ett viltspår i klubbens regi?
Kontakta Jaktkommittén om du vill ha mer information och viltspårsprotokoll, jakt@stabijhounklubben.se .

Det som bedöms på ett viltspårsprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.

Du kan även hämta vilstpårsprotokoll hos SKK. Klicka här. Protokollet skickar du till jakt@stabijhounklubben.se .

Läs mer om viltspår på SKK:s sida.