GDPR

SVENSKA STABIJHOUNKLUBBENS (SVSK) HANTERING AV PERSONUPPGIFTER.

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om förordningen:
https://www.imy.se/

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

SvSK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SvSK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SvSK:s berättigade intresse som rättslig grund. SvSK lagrar personuppgifter i samband med våra olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, anmäler dig till en utställning, prov eller aktivitet arrangerad av SvSK.

SvSK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig i samband med ansökan om medlemskap eller anmälan till klubbens aktiviteter. De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Ändras dina kontaktuppgifter ber vi dig meddela detta till kassören (kassor@stabijhounklubben.se)så att medlemsregistret kan hållas aktuellt.

SvSK lagrar dina uppgifter så länge du är medlem och ett år efter avslutat medlemskap. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SvSK såsom utskick, kontakt inom organisationen, anmälan vid aktiviteter, förmedling av utställnings- och provresultat till Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) och Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering av officiella resultat.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta kassören (kassor@stabijhounklubben.se). Du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har alltid rätt att stoppa SvSK:s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SvSK:s intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SvSK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till SvSK:s sekreterare: sekreterare@stabijhounklubben.se.

Tycker du att SvSK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Svenska Stabijhounklubben