Hanhundslista

Hanhundar tillgängliga för avel

Följande hanhundar följer i mesta mån vår klubbs nya avelspolicy. Då vi måste utöka vår genetiska bredd, kommer vi att se till att helsyskons antal valpar sammanräknas. Vi kommer att behöva vara noga med antal barnbarn – då vi fortfarande märker av vissa linjer med för många barnbarn, som tyvärr har en del genetiskt nedärvda problem. Vi vill fortfarande, att en av parterna har mentalbeskrivits (BPH eller MH) med för rasen bra omdöme, för den tid som behövdes för att återhämta sig efter skrämselmoment.

Maxantal för hanhunds antal valpar i Sverige : cirka 25.

Förhoppningsvis kommer fler tikar att beskrivas, då de påverkar sina valpar även under dräktigheten samt givetvis valpens första åtta veckor.

VÅRA FRAMTIDSHOPP

För en ras som vår är det viktigt med varierande blod.  Vi kom fram till, att det gäller att få våra hanhundsägare att göra vad de kan.  Kraven vi har på den för avel helt godkända hunden är förutom röntgen (HD + ED) samt CD om ni vill låna ut er hane till hund från annat land, samt två utställningar – gärna med ökl, då hanen inte bör vara så ung vid sin ”kärleksdebut”.

Mentalbeskrivning (BPH eller MH) behöver en av parterna – tik eller hanhund – ha genomgått med godkänt resultat.

Egentligen helst tiken, som präglar sina valpar redan under dräktighet.

Här är tre hundar, som räknas som framtidshopp. De saknar något /några av kraven vi har, men kommer säkert att så småningom lyckas bli uppflyttad till hanhundslistan.

Tänk igenom vad ni äger, och hur ni kan ställa upp för avel på vår Stabijhoun. Vi måste ha ett ”tak”, en gräns, för hur många valpar en hane kan vara pappa till i Sverige.

Vi har länge haft cirka 25 valpar som gräns, men allvarligare har visat sig vara antalet barnbarn. Här måste man vara mer restriktiv.

Via avelsdata kan ni se på dessa hundar:

1: Kiwi
Nadites Ubbe  SE33719/2021

   

Ägare: Jenny Herbertsson

2: Remo

Nadites Remo SE58059/2018
Har genom AR fått dispens för en kull tidigare.

Ägare: Robert Gartman

3: Otto

Sandcroft´s Manne Kopje of Dinu  SE10831/2022

Ägare: Sofie Sköld

Hanhundar tillgängliga för avel:

Namn Född Titlar
Kayoba´s King Of Stars SE53111/2013 2013-09-09 C.I.E CH, SUCH, SE V-14 samt SE V-17 Övrigt På utställning erhållit flera CK, CACIB. Han är BPH-testad. Har gått viltspårprov, godkänt anlagsprov.
SE11623/2014 Friesvik’s Zingo af Zäta af Yerke 2013-12-01 BPH-testad med agerande vid t.ex. skrammel utan flykt eller oro, likaså ingen oro eller aktivitetshöjning vid maximala 2 skott. Ur kull där alla hundarna är hd-röntgade (9 st). Utställd med Excellent av rasspecialister. Godkänt doftprov, fortsätter med nosework.
SQUEEZE PLAY SEPKE BRANCKO ”Sepke”, SE16216/2021 2016-04-02 03-11-2019 Bleisvijk Excellent, CAC/CACIB Bästa hanhund (BIM) 26-09-2020 Maastricht Exellent, CAV/CACIB BIR. Utfört BPH med mycket bra resultat.
Bindjigården’s Estfare Dinu, ”Dinu”, SE38095/2017 2017-03-30 MH-testad (brukshundstesten) med mycket bra resultat. Har på utställning fått excellent samt very good.
Nadites Quiz, SE22832/2017 2017-04-03 JWW – 18. Utställning, Nat, Int samt Nordic – med flertalet Exc, Cacib, Bhkl. BPH med skott, och med ett för rasen mycket positivt resultat. Viltspårsprov GK Anlagsklass. Inventerad. Föremålsintresse, med både lek och dragkamp, mycket liten skrämselreaktion både vid visuellt sådant liksom skrammel. Inga som helst flykttendenser, undersöker dessutom efteråt. Efter 2 skott: inga tecken på vare sig flykt eller passiv oro.
Vinnar Viljas Joppe Duppiedo SE15197/2018 2018-01-18 Utställning ukl samt ökl excellent: Viltspårprov: Anlag: GK, Ökl 1:a pris, Doftprov: godkänd klass !!, Nosework (inomhus,utomhus,fordon) 2 x 75 poäng, 3 x 100 poäng. BPH: blev rädd vid skrammel, föraren säger till att han bryter, flera vittnen hört detta. Beskrivaren skriver felaktigt att HON avbryter.Tyvärr, var undertecknad (Åsa AR) ej medveten om att tidsgräns fanns för att begära ändring
Nadites Rolex SE58058/2018 2018-11-07 Titlar: SEUCH, SVCH: Övrigt på utställning : Många excellent, Cert, Cacib, samt även många BIR (ett BIM). Placerad flera gånger i Grupp. Testad MH.
Tihicka Black Pearl Of Chili SE29834/2019 2019-04-11 Exc x flera, Utfört BPH
Tarraldgocs Atreyu SE18773/2020 2020-03-02 SVCH genomfört BPH, 3 x ökl (v.g) i Danmark. Trots att hans mor har Åtta Små Tassarnas Exxon som far (med för många barnbarn) blir genetisk bild annorlunda, då hans far DKCH WW 13,14 ,15 Int UCH, F UCH, Nuch, Nordch Berggren bara har Atreyu samt hans bror i Sverige.
Harry, Fryske Max Duchesse De Hedwige SE30017/2021 (NHSB 3221753) 2021-01-09 Utställning: UKL samt ÖKL Excellent. Mentaltest BPH fullgjort med bra resultat.
Kraaybell´s Dhinox af Zingo SE 32815/ 2021 2021-04-24 SVCH, Utställning: Excellent, Mentaltest: JA (BPH) Kommer ur en kull av 7 valpar där alla utfört mentaltest med skott ,utan anmärkning
Tihicka The Star Ross Of Enzo SE53994/2021 2021-07-14 SEVCH. (redan vi 11 månaders ålder) . Övrigt På utställning Exc x flera samt BIR. Nosework 1 Inomhus 100 p. BPH testad. (gott resultat)
Rögild´s Bacchus Nienke Kerst SE65946/2021 2021-07-20 DK JV 22, DK V 22, BIR, Cacib, DKUCH, SEUCH.
Rögild´s Cody Hiske Nauwe SE11072/2022 2021-09-13 Nord.Dogshow Ukl Exc. Cacib,Cert BIR Exteriörbedömd Ökl Exc
Silverslättens MR Black Pepper SE12327/2022 2022-01-05 Dutch Winner-22, -23, NL JCH, JEUW - 23. C.I.B- J, DKUCH, SEUCH