Hanhundslista

Hanhundar tillgängliga för avel

Hanhundsägare

Har du en hanhund som du vill ha med på hanhundslistan, eller har funderingar kring vad det innebär? Läs igenom kraven här nedan och när de är uppfyllda eller om du har frågor kring din hane, är du varmt välkommen att höra av dig till beredningsgruppen på avel@stabijhounklubben.se

De fastställda kraven klubben har på hanhunden är följande:
Krav:

  • Hanhunden ska ha uppnått 2 års ålder.
  • Röntgat höfter (=HD) med resultat A och B, i undantagsfall även C och röntgat armbågar (=ED) med resultat 0 och i undantagsfall grad 1.
  • Sunda och friska hundar. Inga kända ärftliga sjukdomar ex epilepsi, PDA eller SRMA.
  • Två utställningsresultat, lägst i unghunds-/öppenklass. Minst en utställning i öppenklass. Alternativt minst en officiell utställning och en exteriörbedömning. Resultatet lägst very good av två olika domare och ingen anmärkning för oönskat beteende.
  • Ägaren medlem i Svenska Stabijhounklubben.

Önskvärt:

  • genomförd mentalbeskrivning, BPH eller MH.

Mentalbeskrivning (BPH eller MH) behöver en av parterna – tik eller hanhund. Förhoppningsvis kommer fler tikar att beskrivas, då de påverkar sina valpar även under dräktigheten samt givetvis under valpens första åtta veckor.

För parningar utomlands krävs det även att man tar ett blodprov för CD (=Cerebral Dysfunction syndrom, förkortas CD, kallades förr för ”neuro”). Alternativ ska man kunna visa upp ett intyg från uppfödaren att hunden är ”hereditärt fri från CD”.

Blankett för provtagning finns på hemsidan under fliken Hälsa – Svenska Stabijhounklubben.

För en ras som vår är det viktigt med varierat blod. Eftersom vi måste utöka den genetiska bredden, kommer vi att se till att helsyskons antal valpar sammanräknas. Vi kommer också att behöva vara noga med antal barnbarn – då vi fortfarande märker av vissa linjer med för många barnbarn, som tyvärr har en del genetiskt nedärvda problem.

Maxantal valpar för hanhundar i Sverige: cirka 25 stycken.

Vi i klubben ska tillsammans med er, både uppfödare och medlemmar, arbeta för att aktivt bibehålla Stabijhouns rasspecifika egenskaper, och bevara rastypiska mentaliteten samt exteriören, enligt gällande rasstandard. Dessutom påpekar SKK att hundar med rädslor samt de som visat aggressivitet mot människor eller andra hundar inte ska användas i avel.

När din hund får nya meriter som du vill ska stå med på din hanhundsida kontaktar du oss i beredningsgruppen på e-post: avel@stabijhounklubben.se

VÅRA FRAMTIDSHOPP

Nedan är hundar, som räknas som framtidshopp. De saknar något /några av kraven vi har, men kommer säkert att så småningom lyckas bli flyttade till hanhundslistan.

Via avelsdata på https://www.skk.se kan du läsa mer om nedan hundar och där se hundarnas BPH- och MH-diagram.

1: Kiwi
Nadites Ubbe  SE33719/2021

   

Ägare: Jenny Herbertsson

2: Remo

Nadites Remo SE58059/2018
Har genom AR fått dispens för en kull tidigare.

Ägare: Robert Gartman

Hanhundar tillgängliga för avel:

Namn Född Titlar
Kayoba´s King Of Stars SE53111/2013 2013-09-09 C.I.E CH, SUCH, SE V-14 samt SE V-17. På utställning erhållit flera CK, CACIB. Han är BPH-testad med skott. Har gått viltspårprov, godkänt anlagsprov.
SE11623/2014 Friesvik’s Zingo af Zäta af Yerke 2013-12-01 BPH genomfört med skott. Utställd med Excellent. Godkänt doftprov, fortsätter med nosework.
SQUEEZE PLAY SEPKE BRANCKO ”Sepke”, SE16216/2021 2016-04-02 03-11-2019 Bleisvijk Excellent, CAC/CACIB Bästa hanhund (BIM) 26-09-2020 Maastricht Exellent, CAV/CACIB BIR. Utfört BPH med skott.
Bindjigården’s Estfare Dinu, ”Dinu”, SE38095/2017 2017-03-30 MH-testad med skott. Har på utställning fått excellent samt very good.
Nadites Quiz, SE22832/2017 2017-04-03 JWW – 18. Utställning, Nat, Int samt Nordic – med flertalet Exc, Cacib, Bhkl. BPH med skott, Viltspårsprov GK Anlagsklass. Inventerad.
Vinnar Viljas Joppe Duppiedo SE15197/2018 2018-01-18 Utställning ukl samt ökl excellent: Viltspårprov: Anlag: GK, Ökl 1:a pris, Doftprov: godkänd klass. Nosework (inomhus, utomhus, fordon) 2 x 75 poäng, 3 x 100 poäng.
Nadites Rolex SE58058/2018 2018-11-07 Titlar: SEUCH, SVCH: Övrigt på utställning : Många excellent, Cert, Cacib, samt även många BIR (ett BIM). Placerad flera gånger i Grupp. MH-testad med skott.
Tihicka Black Pearl Of Chili SE29834/2019 2019-04-11 Exc x flera, genomfört BPH med skott
Tarraldgocs Atreyu SE18773/2020 2020-03-02 SE VCH, genomfört BPH med skott, 3 x V.G ÖKLi Danmark. Exteriörbedömd 240323 EXC
Harry, Fryske Max Duchesse De Hedwige SE30017/2021 (NHSB 3221753) 2021-01-09 Utställning: UKL samt ÖKL Excellent. Mentaltest BPH med skott.
Kraaybell´s Dhinox af Zingo SE 32815/ 2021 2021-04-24 SVCH, Utställning: Excellent, Mentaltest: BPH med skott.
Tihicka The Star Ross Of Enzo SE53994/2021 2021-07-14 Exc x flera samt BIM och BIR, SE U(u)CH, SEVCH. Nosework 1 Inomhus 100 p. Genomfört BPH med skott.
Rögild´s Bacchus Nienke Kerst SE65946/2021 2021-07-20 DK JV 22, DK V 22, BIR, Cacib, DKUCH, SEUCH, SE V-2024.
Rögild´s Cody Hiske Dauwe SE11072/2022 2021-09-13 Nord.Dogshow Ukl Exc. Cacib, Cert BIR Exteriörbedömd Ökl Exc. BPH-testad med skott.
Sandcroft´s Manne Kopje of Dinu SE10831/2022 2021-12-27 SE JV-22 Övrigt: På utställning erhållit två certifikat. MH-testat med skott.
Sandcroft´s Minze Koopje of Dinu 2021-12-27 UKL: Excellent, Cert, bästa hanhund: 2. ÖKL Excellent. Genomfört BPH med skott.
Silverslättens MR Black Pepper SE12327/2022 2022-01-05 Dutch Winner-22, -23, NL JCH, JEUW - 23. C.I.B- J, DKUCH, SEUCH