Omplacering

Är du intresserad av en stabijhoun som behöver en ny familj? Kontakta avel@stabijhounklubben.se om det finns någon stabijhoun, som är i behov av omplacering.