Omplacering

Är du intresserad av en stabijhoun som behöver en ny familj? Hör med valpförmedlare Helena Gunnarsson om det finns någon stabijhoun som är i behov av omplacering. Helena Gunnarsson helena.gunnarsson40@gmail.com.