Avelskommittén informerar

AK /avelskommittén består av: Åsa Holm-Carlsson asa@munstergarden.se, som är avelsråd,
Helena Gunnarsson helena.gunnarsson40@gmail.com, som är valpförmedlare samt Dan Kastö dan.kasto@cedaka.se som är Avelsfunktionär (ej avelsråd) Internationell kontakt, international contact.

Klicka här för SvSK:s avelsmål och avelspolicy

Avelskommittén informerar

2021-02-01

Färdigt kontrakt för parning avtalet finns nu tillgänglig för er att skriva ut. Det används i två exemplar -ett för tikägaren och ett för hanhundsägaren. Se nedan på denna sidan under rubriken: Parningsavgifter.

2020-01-23

Skelettproblem ökar – i frambenen. Läs under fliken Hälsa.


2019-09-22

Nu kan ni läsa om de åkommor som kan drabba våra hundars tassar. Läs mer på fliken Hälsa.


2019- 01-15

Tiden rinner undan och ibland har vi för snabbhets skull använt oss av Facebook, svenska sidan. Detta blir därför mestadels en resumé, men vissa saker är viktiga. Mentalitet: som Ni ser bl.a. i vår avelspolicy prioriterar vi detta, då vår ras blir mer och mer ljudkänslig och har diverse olika rädslor. Vi uppmanar därför så många som möjligt att göra ett BPH test (ansvar: SKK) en del väljer MH (SBK). För parning mellan två svenska individer försöker vi tills vidare att ena partnern skall ha testats med för rasen bra resultat. Ännu kräver inte utlandet det, men Danmark har börjat mentaltesta hanhundar till avel och Finland – bägge klubbarna visat intresse av detta. Observera, att vi började med att jämställa att klara skott på test med att klara viltspår med skott. Detta måste vi tyvärr revidera – viltspåret, vilket vår ras är så duktiga på gör, att de helt enkelt blockerar sig för skottet – doft av vilt eller blod tar överhanden. Därför gäller inte detta som test av skott – vid mentaltest ger det ett riktigt utslag. Vår förra uppfödarträff, hade en dag avsett för mentaltester i regi Mentalitetspoolen, SKK. Vi hade inbjudit uppfödare från våra nordiska länder, mer därom kommer i vårens årsmöteshandlingar. Hittills är det en kull där alla hundarna gått prov med skott: Berömvärt. Samarbete med Mentalitetspoolen kommer att fortsätta, och statistik kommer att lämnas till kennelinnehavare samt utvärdering av prestationer. Detta kommer dock först till nästa uppfödarträff.

Vad krävs för prover/tester i övrigt för vår ras?

Fortfarande är det av största vikt att höftleder samt armbågsleder röntgas på alla hundar. HD (Hip dysplasi) samt ED (elbow dysplasi). Av vår ras med sitt rörelsemönster där framdelen används mycket, är ED troligtvis det som smärtat hunden värre än ett C på höften. I övrigt i samråd med uppfödare avvaktar vi med DNA-test. Saker man ser där anser vi inte skadar hunden, som andra saker vi inte fått bukt med eller känner till hur det nedärvs. Detta bestämde vi enhälligt på uppfödarträff, där Finlands bägge klubbar var närvarande med många deltagare. Googla även på DNA-test på SKK’s hemsida, samt ett flertal artiklar, vilka uppmanar till avvaktan. Väldigt intressant att få reda på exakt inavelskoefficient –flera generationer tillbaka – men vi är överens om att detta kan vara en vetenskaplig forskaruppgift tills vidare. Den dag vi vet vilka olika sorters epilepsi som finns, hur de nedärvs, hur index fungerar med antal gener för HD och ED och arvbarheten samt PDA, där hundarna måste opereras, eller lever med nedsatt ork. Däremot är vi numera nödgade att ta ett blodprov – både för hane och tik, OM hunden skall gå i avel. Sverige lyckades få uppskov ett år, då vi ansåg att vi inte haft ett enda fall av Cerebral Dysfunction i Sverige. Att vi har bärare/”Carrier” av CD, det vet vi och då denna sjukdom bara har en enkel nedarvbarhet (en gen) räcker det att man aldrig parar två bärare med varandra. Vi kommer inte att få para våra svenska hundar utomlands utan att detta prov är taget. De hundar som nu står på hanhundslistan men ej tagit provet, kan därför ej få parningar. Så om Ni vill låta Er hund gå i avel – gäller både tik och hane – måste Ni ta detta blodprov. Remiss att dra ut på papper och ta med till veterinär finns här på hemsidan, eller kan fås av avelsråd. När man parar två hundar som bägge är fria – kan inte valparna bli bärare, så ett intyg finns att ge varje valpköpare ur en sådan kull.

Parningsavgifter

Att syssla med avel anses som en hobby, men tenderar att kosta alltmer, speciellt med tanke på stigande veterinärkostnader. För “gamla” uppfödare, dvs. Med mångårig erfarenhet följer man naturens urval, litar på både tik och hanhund (utan dyrbara progesterontester) man ser och palperar själv tiken för att se om parning tagit (utan dyrbara ultraljud) – men allt flyter inte på utan problem. Kullar föds med en eller två valpar – eller tik går helt tom. Hanhundsägaren erbjuder en omparning, men det är tikägaren som har de största kostnaderna. På uppfödarmötet tog vi också upp detta. Observandum: det är hanhundsägaren som har bestämmanderätt, samt olika regler följs i olika länder. En omparning är inte det bästa alternativet. Både tik och hanhund kan bli sjuka med spärr för fortsatt avel, olyckor kan inträffa och hur gör man då? Åker man utomlands för att para sin tik tillkommer resor, eventuellt dyrbar kost och logi. Det gäller för tikägaren att förhandla med hanhundsägaren och se till att få ett skrivet kontrakt på det man kommer överens om.
Vi kommer att försöka få andra länder att ha liknande avtal – vi vet att Nederländerna kommer att öka priset på både parning och på valppris. och just när man vill para med hund i utlandet, skulle detta passa bättre.

  1. Antingen så kallad språngavgift -för att hanhundsägaren skall få någonting för sitt besvär. Tikägaren betalar detta vid själva parningen. Vid valpars ankomst, efter skälig tid, så man är säker på överlevnad, betalas så ett överenskommet pris per valp.
  2. Själva parningen kostar ingenting. Efter valpning när man vet livsduglighet gäller: En – två överlevande valpar: tikägaren slipper betala något, då bara ett fåtal valpar kostar mer än intäkter. Tre överlevande valpar, då betalar tikägaren ett halvt valppris. Först vid fyra överlevande valpar betalas ett fullt valppris.

Klicka här för att ladda ner: Parningsavtal SvSK version 2021-2

Framtid i korthet

AK är klar med nya raskompendiet, godkänt av SKK och skall delas ut till domare i och med raskonferensen för gamla och nya domare första helgen i april. Detta har översatts till andra språk och skall delas ut till flera länder. RAS arbetas fortfarande med och sänds som utlovats på remiss till uppfödare. Klubben kommer att byta till namnet Svenska Stabijhounklubben (då rasen bytt namn) Detta medför inga stora förändringar, då all officiell skrift redan stavar Stabij, klubbdekal ändrat stavning och förkortning av vår klubb ändras inte: alltså fortfarande: SvSK Första helgen i maj (fre-sön) håller bägge finska klubbarna på att förbereda uppfödarmöte för andra länder i Norden. Program ej klart –kommer så fort vi delgetts detta. Uppfödarmöte i vår klubb hinns tyvärr inte med förrän till hösten.


2018-09-12

2017 utvalda ÅRETS STABIJHOUN skulle det skrivits om för länge sedan och då inte bara i Facebook, som gjorts, utan viktigare här: DKUCH, NOUCH, NO V -17, SE V –16 Sandcroft’s Izak Golda Of Jari SE39697/2015. Han är född 9 juli 2015 tittar vi på hans kullsyskon, ser vi fler mycket goda hundar, i dessa HD-index tider är alla kullsyskon röntgade med resultat 4 x B och 1xC. Redan 2016 fick han titeln SE V-16, men vi tittar alltså på år 2017 som gav honom högst poäng för VPR Årets Stabijhoun : Han blev NO V 17, han blev NOUCH samt DKUCH. Så klarade han doftprov, Nosework med poäng 75 samt 100 poäng. Klarade viltspår anlag GK, inventerad av domare från NL samt utförde BPH – mentaltest med för rasen utmärkt bedömning – klarar skrammel, uppdykande figur, “spöken” olika underlag samt givetvis skott förnämligt. Vi gratulerar uppfödare, kennel Sandcroft samt ägare Jeanette Landstedt!

-Grattis och lycka till i fortsättningen.

Zacke
Hederspris

Hederspris

Hunden som för år 2017 inte rådde på ”Zackes” siffror, men fick ett hederspris i form av en liten tavla.
När vi gick ut med det nyinstiftade vandringspriset skickade glädjande nog flera in sina resultat för år 2017.Så till nästa årsmöte är det dags att visa vad Ni gjort med Era hundar under detta år 2018….

Malin Strandberg är ägare till veteranen S68981/2005 Hazebad’s Ballyboys Basso. Första kontakten vi hade med henne var i form av ett brev för länge sedan, där hon hoppades att vi skulle lägga mer tyngdpunkt på mentalitet, vad avel beträffade.Vid avelskonferensen i Norrköping med inventering och off. utställning dagen efter med rekordmånga Stabij anmälda, blev han inte BIR, men som kuriosa vill jag berätta att de två holländska gästerna (Presidenten för deras AK samt en utställningsdomare) kom fram efter bedömningen och sade. ”Hade vi dömt, hade den där ”Basso” blivit BIR!

Alltnog: 2017 ”dammade ” matte av sin gamling och lyckades bevisa att ”gammal är äldst”.
Utst. Int Vännäs: Ex.CK och BIR veteran
Några Rally-tävlingar: Kvalificerad för forts.kl, RLDF diplom, dessutom en klassvinst -kval.för hopp samt RLDN. diplom.
Går man in och tittar på denna hund visar det sig att de få utställningar han bevistat -alla med excellent, ser man holländska domare som Diana Striegel, Gerhard Mensink. Han har championat i både lydnadsklass I och II dvs. 3×1:a pris. Dessutom – ett MH (mentaltest) som uppvisar ett för rasen unikt resultat. Hur ser användningen ut som avelshund? 3 kullar med totalt 17 valpar; använd av 2 kennlar: Kraybell’s samt Åtta små tassarnas, där hans son Exxon gjort både BPH samt MH med liknande resultat.

En eloge till matte, som visar att även i aktningsvärd ålder är Stabij en hund som behöver aktiveras – och älskar det!


Basso front snart 13 år
Basso 12,5 år

2017-02-26
Nya regler vid parning utomlands.
Nu är vi tvungna att ta blodprov både på vår tik och på vår hanhund om de skall paras/para utanför Sveriges gränser.
Vi protesterade, då sjukdomen var så ovanlig, men tyvärr har det framkommit enstaka fall så vi har bärare i vårt land. Sjukdomen heter Cerebral Dysfunction syndrome, förkortas CD (kallades förr ”neuro”) – därför hade vi dispens ett tag – men nu är vi tvungna för att kunna låna ut vår hanhund eller para vår tik utomlands. Mer därom kommer givetvis i klubbens tidning samt några ord på facebook, Stabijhoun Sverige.

I korthet: Beställ tid hos Din veterinär och säg att blodprov skall tas för att sändas utomlands, samt att Du tar med Dig remiss. (Gärna tidig morgon, då hund skall vara fastande.)
Det finns två olika ställen att välja mellan,
a) Veterinärmedicinska universitetet i Utrecht.
Klicka här för att kunna skriva ut remiss samt adress och instruktioner.  och instruktioner och adress.
eller
b) Laboklinik Manchester UK
Klicka här för att kunna skriva ut remiss

Ungefärlig kostnad: Veterinärskostnaden varierar alltifrån 400 och upp till 800 SEK
Räkning från kliniken efter provsvar runt 70 EUR, UK något billigare, men besvärligare remiss att fylla i.
Om Ni har ytterligare frågor: ring eller skriv ett email!


2016-10-10
Mentalitet: Tack till alla som hörsammat bön om att testa mentalitet (BPH eller MH)! Statistik om resultat görs för att skickas till SKK. Härom helgen anordnade kennel Nadites BPH med 16 hundar!
Läsvärt – även för enskilda hundägare: Mentalitetsboken författad av paret Ingalill och Curt Blixt samt Kenth Svartberg. Slut på förlag just nu, men går att beställa/bevaka.
SKK’s websida innehåller mycket matnyttigt. T.ex ”Skrivelse avseende avel med hundar diagnosticerade med HD grad C”. En artikel i tre delar, varav 2 delar kommit ut nyss. Sök även på Sofia Malms artikel om HD-index!
Kram Åsa o Helena