Caroline Maino

19 mars, 2023

Nytt datum för SvSK årsmöte – söndag 23 april klockan 18.00

Svenska Stabijhounklubbens planerade årsmöte flyttas till söndag 23 april klockan 18.00. Årsmötet som var planerat till den 25 mars ställs alltså in.

Nytt datum:  för digitalt årsmöte: söndag 23 april klockan 18.00.

Bakgrund: Valberedningen har inte lyckats hitta någon som är villig att ställa upp för val av ordförande för vår klubb. Vi måste ha en ordförande för att kunna driva klubben.

Nominering till ordförande öppnar: Alla medlemmar i Svenska Stabijhounklubben bjuds in att föreslå kandidater till ordförandeposten. Nomineringstiden är öppen kommande vecka till söndag den 26 mars klockan 14.00.

Mejla förslag till valberedningen: Linnea Mårtensson; linnea.martensson@gmail.com  eller Gunnar Etzell; familjen.etzell@telia.com  

Alla styrelseledamöter och kommittémedlemmar sitter kvar i sina funktioner till årsmötet.

Caroline Maino

15 mars, 2023

Nu finns årsmöteshandlingarna

Den 23 april håller Svenska Stabijhounklubben digitalt årsmöte – datumet framskjutet. Årsmöteshandlingarna kan du läsa om du är medlem och går in på medlemssidorna. Hittar du inte dina inloggningsuppgifter? Skicka ett mejl till info@stabijhounklubben.se så får du en ny. Du som har anmält dig till årsmötet får dem via mejl också.

Caroline Maino

14 februari, 2023

Moa Persson, domare 2023 SvSK specialutställning

Vi är mycket stolta över att presentera 2023-års domare på vår specialutställning den 18 maj i Kyrkekvarn några mil från Jönköping. 

Moa Persson är en av Sveriges mest välkända och kunniga domare.  Hon har ett renommé med en lång meritlista, såväl som uppfödare och domare som kunnig ”hundmänniska”. Har du haft förmånen att delta på en anatomiföreläsning med Moa, så vet du att hon kunnig i anatomi och funktion och att hon kan förklara hur det hänger ihop på ett enkelt och begripligt sätt. Moa Persson

Moa är sedan flera år uppfödare av fransk bulldog, mops, labrador- och golden retriever under kennelnamnet Rossmix. I familjen finns även några katter av rasen brittiskt korthår, och familjen är även utökad med några höns i olika färger av rasen stor cochin.

Moa är uppväxt i en valplåda och har deltagit i hundsportverksamheten sedan 1950-talet. Hon har haft förmånen att ha haft några av våra största kynologer som sina mentorer; Sigyn Littorin, Ulla Segerström och Ulla Magnusson.

Sedan cirka 40 år är Moa auktoriserad domare och sedan början av 1990-talet dömer hon alla raser. Moa är inte bara ett känt namn i Sverige. Hon har dömt hundar över hela världen, i jordens alla hörn, och dömer cirka 5000 hundar om året de senaste 15 åren.

I fjol, 2022, hade Moa det mycket hedersamma uppdraget att döma Best In Show på Stockholm Hundmässa, som är Sveriges största hundutställning.

Vi hälsar både Moa och alla er andra varmt välkomna till:

18 maj 2023 – Kristihimmelsfärdsdagen – Kyrkekvarn, Sandhem

Anmälan till utställningen

Utställningskommittén, Anga, Jessica och Ingela

Källa: www.dogjudges.com , hundkompetens.com , www.skk.se

Caroline Maino

28 januari, 2023

Helt ny rutin för Anmälning till alla Jaktprov från och med 10 februari

Alla Rasklubbar inom SKF kommer helt byta rutin runt Anmälning till Jaktprov och all Administration runt Jaktprov. Det nya digitala verktyget heter SKK Start – och är framtaget i samarbete med SKK och Smothcomp.

Nya rutinen startat 10 febr!

 • Anmälan till Långtora 11-12 febr ska göras på gamla sättet  HÄR 
 • Anmälan till nästa prov i Tossåsen 11-12 mars ska göras enligt den nya rutinen i SKK Start.
 • Den kommer finnas tillgänglig fr o m 10 febr, om allt kommer fungera enligt plan. Mer detaljerad information om hur ni ska anmäla er, kommer närmre provet här på hemsidan.

Tidsplan Steg 1:

 • SKK Start – vårt nya digitala verktyg för alla Administration runt Jaktprov – produktionssätts den 10 februari
 • Bretonklubbens ordinarie prov i Tossåsen 11-12 mars blir ett pilotprov som en första skarpa test av SKK Start
 • Jaktprovsanmälningar och betalning kommer enbart ske genom SKK Start
 • Domarkritik kommer rapporteras via SKK Start och resultat kommer redovisas via SKK Start
 • Om inget oförutsett upptäcks, hanteras därefter alla SKFs Jaktprov (även Eftersökgsgrenar) genom SKK Start
 • D v s de första proven i normal drift blir Weimaranerklubbens prov på Långtora och Bretonklubbens prov i Gräftåvallen 25-26 mars

Steg 2 – Alla funktioner kommer inte vara med från start. Vår ambition är att införa Steg 2 inför hösten. Steg 2 kommer innehålla:

·          

 • Särskilda prov
 • Odelade prov
 • Automatisk hantering av Gula kortet
 • Hantering av lottning & återbud
 • Resultatdatabas inkl hela domarkritiken
 • mm

Vi har skickat ut ett mer detaljerat mail till alla Jaktprovssekreterare/Jaktprovsansvariga, Domare, Provledare och Rasbklubbarnas Styrelser inom SKF. Tyvärr har vi inte korrekt mail-adress till alla. Om Du tillhör någon av de grupperna, och inte har fått ett mail, hör av dig till anna@ripvidet.se så skickar vi!

Om du har frågor & funderingar runt SKK Start, tveka inte att höra av dig till någon av oss i SKFs projektgrupp:

Caroline Maino

27 januari, 2023

SKK Start på gång

Tidsplan Steg 1:

·         SKK Start – vårt nya digitala verktyg för alla Administration runt Jaktprov – produktionssätts den 10 februari

·         Bretonklubbens ordinarie prov i Tossåsen 11-12 mars blir ett pilotprov som en första skarpa test av SKK Start

 • Jaktprovsanmälningar och betalning kommer enbart ske genom SKK Start
 • Domarkritik kommer för säkerhets skull på första pilotprovet rapporteras dubbelt både via SKK Start och på traditionellt pappersvis

·         Om inget oförutsett upptäcks, hanteras sedan resten av det ordinarie vårkalendariet SKK Start, d v s de första proven i normal drift blir Weimaranerklubbens prov på Långtora och Bretonklubbens prov i Gräftåvallen 25-26 mars

Information och Utbildning

 • Instruktioner kommer skickas ut till Domare och Provledare för våra berörda prov så snart de är tillgängliga och publiceras även på SKFs och Rasklubbarnas hemsidor
 • Vi kommer göra en utbildning inför Pilotprovet i SBnKs regi för aktuella Domare & Provledar. Utbildningen kommer spelas in. Den inspelade versionen görs tillgänglig via SKFs hemsida.
 • Efter Pilotprovet kommer vi göra en utbildningen riktad till alla Provledare, Domare och Jaktprovsansvariga. Även denna spelas in och görs tillgänglig via SKFs hemsida.

Nya eller justerade rutiner

o   Vårkalendariet-23 kommer läggas ut på SKK Start. Länk till information om proven publiceras även på SKFs och Rasklubbarnas hemsidor.

o   Domarkritiken skrivs in i SKK Start av Domare

o   Provledaren granskar & godkänner och skickar till arrangerande Rasklubbs Jaktprovsansvarig/Jaktprovssekreterare som i sin tur granskar & godkänner. Därefter skickas det vidare till Marie som granskar & godkänner som sen skickar till SKK Hunddata, då resultaten också publiceras och blir tillgängliga.

o   I och med detta så kommer Generalprotkollen helt försvinna

o   Domare är skyldiga att arkivera sina pappersanteckningar från provet i 6 mån

Tidsplan Steg 2:

 • Vår ambition är att införa Steg 2 i samband med höstkalendariet. Steg 2 kommer innehålla:
  • Särskilda prov
  • Odelade prov
  • Automatisk hantering av Gula kortet
  • Hantering av lottning & återbud
  • Resultatdatabas inkl hela domarkritiken
  • mm

Om du har frågor & funderingar runt SKK Start, tveka inte att höra av dig till oss i projektgruppen:

Anna Norén               anna.noren@storaenso.com

Adam Dschulnigg   adam.dschulnigg@gmail.com

Vänliga hälsningar

Anna Norén

From: Norén, Anna
Sent: Thursday, December 15, 2022 9:37 PM
Subject: SKK Start – Anteckningar och länk till Inspelning

Hej!

Tack alla ni som var med i måndags eller onsdags kväll på Demo om SKK Start! Och stort tack för alla bra frågor & synpunkter! Det ska bli spännande när vi kör i gång detta skarpt i vår!

Länk till Inspelningen för er som missade mötet av någon anledning har ni  HÄR. Vi har tyvärr fel mail-adress på flera listor. Om ni känner till någon, som inte inbjudan till mötet gick fram till, vidarebefordra gärna detta mail!

Hör av er om ni skulle ha tekniska problem med att titta på inspelningen.

Här är svar på två frågor om jag inte kunde svara på i måndags:

 • Betalfunktionen som SKK har valt att använda driftas av Stripe
 • Kostnad för hela SKK Start: ca 30 kr/startande hund
 • Om det finns platser kvar, kan Provlederen enkelt förlänga anmälningstiden, så att det fortsatt går att anmäla sig

Sammanfattning av de synpunkter som kom upp på mötet, som vi kommer ta med oss till SKK Start:

 • Web:en
  • Kunna registrera smeknamn på hund
  • Hur hanterar vi Nordiska Medlemmar, när kontroll görs mot SKK Medlemsregister. Förslag: Första gången får de anmäla sig minst en vecka före, och de får bli manuellt godkända
  • Hur hanteras personer med skyddad identitet
  • Support från SmothComp på helger?
  • Kontroll ska göras att Eftersöksgrenar är godkända, i samband med att en hund anmäls (där det krävs)
  • Hur hanteras en helt ny ras som registreras inom SKF?
  • Lägga upp Dummy-prov för nya Provledare & Domare att öva på
 • App:en (för att skriva in Domarkritik mm)
  • Väder & vind bör räcka att skriva på själva provet, inte på varje hund
  • Poängbedömning – markera med fet text vad som är optimal poäng
  • Felstavning: Dommare och själ
  • Önskar en översikt per hund vad som är rapporterat
  • Sammanställningssidan av hundarna – se vilka hundar som är hanterade av Domaren, och vilket pris de har fått
  • Koefficient på Weimaran är fel
  • Provledare måste kunna ändra klass, när det är prov flera dagar i rad
  • Obligatoriska fält ska markeras med asterix, om något bommas, ska man få en notering när man försöker skicka

Klicka på länken här nedan för att komma till en PowerPoint om detta.

Caroline Maino

14 januari, 2023

Tipsa om kandidater till styrelsen

Lördag den 25 mars har Svenska Stabijhounklubben årsmöte. Då ska bland annat styrelsen väljas.

Valberedningen har börjat sitt jobb med att hitta medlemmar som vill ställa upp i olika funktioner. Det kan vara till styrelsen eller revisorer och revisorssuppleanter.

På årsmötet ska även valberedning väljas – så tips på medlemmar som vill ställa upp i valberedningen tar vi också gärna emot.

Hör av dig till Linnéa Mårtensson, linnea.martensson@gmail.com

eller Gunnar Etzell, gunnar.etzell@telia.com

om du själv vill ställa upp eller med tips på någon annan medlem. Och ställ gärna upp om valberedningen hör av sig till just dig!

Caroline Maino

10 januari, 2023

Häng med på Stabijsnack

Nu på söndag – den 15 januari klockan 18.00 – blir det digitalt Stabijsnack. Mötet öppnar klockan 17.45.

Ingela Rälg från klubbens utställningskommitté berättar om hur det går till på en utställning och förklarar vad de olika färgerna och olika förkortningar betyder. Lite tips inför utställning blir det också.


Vi använder oss av facebook/messenger-rum – en enklare digital videomöteskanal.
https://msngr.com/wtygtehgrepx  är länken till mötet.

Det går också att klicka sig in i mötet från fb-gruppen Stabijhoun Sverige.
Välkomna!

 

Caroline Maino

17 december, 2022

Nu är årets sista Stabijhoun skickad

I den kan du bland annat läsa om planering inför 2023-års digitala årsmöte den 25 mars. Missa inte att nominera till vandringspriserna eller att fylla i hälsoenkät om din hund fyllt 2 eller 7 år under 2022 – deadline är nyårsafton.

Och du – missa inte att svara på enkäten och hjälp oss i planeringen av Specialen 2023 – det tar endast ett par tre minuter. Ta chansen och var med och påverka – klicka på länken här: https://forms.gle/uTaG4cKsS6UsqMfZ6. Alla medlemmar – även familjemedlemmar – är välkomna att svara på enkäten. Använd samma länk. Enkäten är anonym.

I tidningen kan du även lära känna Moa Persson som kommer att döma på vår utställning Kristihimmelsfärdsdagen den 18 maj i Kyrkekvarn. Missa förresten inte att det blir Stabijsnack om utställning den 15 januari.

Annat i tidningen finns också bland annat Ann Jonassons minnen från en härlig dag hos Lyckliga hunden, Linda Bodins nostips för en aktiv jul och råttan Vincents berättelse om husvagnsrookies fortsätter och mycket mer.

Vi önskar alla trevlig läsning och hoppas att alla får en

God Jul och Gott Nytt År

Redaktionen, genom

Caroline

Tidningen har just skickats till alla medlemmar vi har e-postadresser till. Är du medlem och har inte har fått tidningen? Skicka din korrekta mejladress till tidning@stabijhounklubben.se . Är du inte medlem men vill bli det? Skicka ett mejl till vår kassör: kassor@stabijhounklubben.se.  

Caroline Maino

6 november, 2022

Trubbel i hemmaflocken

Det femte och sista webbinariet för i år för Stabijhounklubbens medlemmar hålls söndag 20 november klockan 15.00.

Åsa Lindfors kommer att prata om Trubbel i hemmaflocken. Åsa är hundpsykolog och hundcoach och hjälper hundägare med allt möjligt hundrelaterat.

Åsa Lindfors och Midas

Åhhh så mysigt med två hundar i familjen. Kanske far och son eller mor och dotter, syskon eller någon annan konstellation. Tänk när de ligger bredvid varandra och myser, eller när de busar och leker med varandra. Så härligt!

Men det blir inte alltid som man tänkt och drömt – ibland drar familjens två vovvar inte alls jämt. Det kan bli slagsmål och otrevligheter. Man är på spänn hela tiden och håller koll….

Frågor som Åsa tar upp är:

 1. Hur kan det bli så att hundarna blir osams?
 2. Vad händer i hundarnas psyke?
 3. Vad kan man som tvåbent göra?
 4. Går det att lösa – eller måste en bort…?
 5. Fungerar mediciner…? Vilka…?

Åsa Lindfors är även en återkommande medarbetare i Stabijhoun, klubbens medlemstidning.

Läs mer om Åsa på hennes sida Hundträning på Höglandet (kopplatochklart.com)

Har du frågor till Åsa Lindfors webbinar? Skicka dem gärna i förväg till dan.kasto@cedaka.se.

Alla medlemmar i Svenska Stabijjhounklubben som vi har mejladress till kommer att få mejl med länk till webbinariet några dagar i förväg.