Caroline Maino

20 maj, 2024

En glad BPH-nyhet

Glad nyhet! Nu har mer än 200 stabijer gjort BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund). Det gör att vi kommer nu att få tillgång till en 200-analys genom Svenska kennelklubben!

När 200 (eller 500 hundar) inom en hundras har gått BPH-banan gör SKK en detaljerad sammanställning av resultatet. Syftet med 200-analysen är att ge en helhetsbild av rasens mentalitet och beteendevariation.

Analysen beskriver rasens mentalitet och är värdefulla dokument för både hundägare, uppfödare och klubbar.

Beredningsgruppen kommer att presentera rasens 200-analys så snart vi fått den på bordet från SKK Här kan du läsa mer: https://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/mentalbeskrivningar–bph–mh/200-analys-for-bph/

Raser tolkningsguide.pdf (skk.se)