Caroline Maino

2 juni, 2024

Internationellt arbete i ISC

Vad är International Stabijhoun Council (ISC)?
Rådet startades 2021 i syfte att skapa en stark internationell enighet som enbart fokuserar på att bevara rasen Stabijhoun. Detta hoppas ISC ska uppnås genom utbyte av information om hälsa, beteende, genetik, avel, och allt som har med Stabijhoun att göra.

I rådet ingår representanter från Nederländerna, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och USA.

Under våren 2024 publicerade rådet det första nyhetsbrevet. Målet är att publicera två nyhetsbrev per år.

Är du medlem i Svenska Stabijhounklubben kan du läsa nyhetsbrevet på dina medlemssidor efter att du har loggat in på dem.