Caroline Maino

14 januari, 2023

Tipsa om kandidater till styrelsen

Lördag den 25 mars har Svenska Stabijhounklubben årsmöte. Då ska bland annat styrelsen väljas.

Valberedningen har börjat sitt jobb med att hitta medlemmar som vill ställa upp i olika funktioner. Det kan vara till styrelsen eller revisorer och revisorssuppleanter.

På årsmötet ska även valberedning väljas – så tips på medlemmar som vill ställa upp i valberedningen tar vi också gärna emot.

Hör av dig till Linnéa Mårtensson, linnea.martensson@gmail.com

eller Gunnar Etzell, gunnar.etzell@telia.com

om du själv vill ställa upp eller med tips på någon annan medlem. Och ställ gärna upp om valberedningen hör av sig till just dig!