Caroline Maino

27 januari, 2023

SKK Start på gång

Tidsplan Steg 1:

·         SKK Start – vårt nya digitala verktyg för alla Administration runt Jaktprov – produktionssätts den 10 februari

·         Bretonklubbens ordinarie prov i Tossåsen 11-12 mars blir ett pilotprov som en första skarpa test av SKK Start

 • Jaktprovsanmälningar och betalning kommer enbart ske genom SKK Start
 • Domarkritik kommer för säkerhets skull på första pilotprovet rapporteras dubbelt både via SKK Start och på traditionellt pappersvis

·         Om inget oförutsett upptäcks, hanteras sedan resten av det ordinarie vårkalendariet SKK Start, d v s de första proven i normal drift blir Weimaranerklubbens prov på Långtora och Bretonklubbens prov i Gräftåvallen 25-26 mars

Information och Utbildning

 • Instruktioner kommer skickas ut till Domare och Provledare för våra berörda prov så snart de är tillgängliga och publiceras även på SKFs och Rasklubbarnas hemsidor
 • Vi kommer göra en utbildning inför Pilotprovet i SBnKs regi för aktuella Domare & Provledar. Utbildningen kommer spelas in. Den inspelade versionen görs tillgänglig via SKFs hemsida.
 • Efter Pilotprovet kommer vi göra en utbildningen riktad till alla Provledare, Domare och Jaktprovsansvariga. Även denna spelas in och görs tillgänglig via SKFs hemsida.

Nya eller justerade rutiner

o   Vårkalendariet-23 kommer läggas ut på SKK Start. Länk till information om proven publiceras även på SKFs och Rasklubbarnas hemsidor.

o   Domarkritiken skrivs in i SKK Start av Domare

o   Provledaren granskar & godkänner och skickar till arrangerande Rasklubbs Jaktprovsansvarig/Jaktprovssekreterare som i sin tur granskar & godkänner. Därefter skickas det vidare till Marie som granskar & godkänner som sen skickar till SKK Hunddata, då resultaten också publiceras och blir tillgängliga.

o   I och med detta så kommer Generalprotkollen helt försvinna

o   Domare är skyldiga att arkivera sina pappersanteckningar från provet i 6 mån

Tidsplan Steg 2:

 • Vår ambition är att införa Steg 2 i samband med höstkalendariet. Steg 2 kommer innehålla:
  • Särskilda prov
  • Odelade prov
  • Automatisk hantering av Gula kortet
  • Hantering av lottning & återbud
  • Resultatdatabas inkl hela domarkritiken
  • mm

Om du har frågor & funderingar runt SKK Start, tveka inte att höra av dig till oss i projektgruppen:

Anna Norén               anna.noren@storaenso.com

Adam Dschulnigg   adam.dschulnigg@gmail.com

Vänliga hälsningar

Anna Norén

From: Norén, Anna
Sent: Thursday, December 15, 2022 9:37 PM
Subject: SKK Start – Anteckningar och länk till Inspelning

Hej!

Tack alla ni som var med i måndags eller onsdags kväll på Demo om SKK Start! Och stort tack för alla bra frågor & synpunkter! Det ska bli spännande när vi kör i gång detta skarpt i vår!

Länk till Inspelningen för er som missade mötet av någon anledning har ni  HÄR. Vi har tyvärr fel mail-adress på flera listor. Om ni känner till någon, som inte inbjudan till mötet gick fram till, vidarebefordra gärna detta mail!

Hör av er om ni skulle ha tekniska problem med att titta på inspelningen.

Här är svar på två frågor om jag inte kunde svara på i måndags:

 • Betalfunktionen som SKK har valt att använda driftas av Stripe
 • Kostnad för hela SKK Start: ca 30 kr/startande hund
 • Om det finns platser kvar, kan Provlederen enkelt förlänga anmälningstiden, så att det fortsatt går att anmäla sig

Sammanfattning av de synpunkter som kom upp på mötet, som vi kommer ta med oss till SKK Start:

 • Web:en
  • Kunna registrera smeknamn på hund
  • Hur hanterar vi Nordiska Medlemmar, när kontroll görs mot SKK Medlemsregister. Förslag: Första gången får de anmäla sig minst en vecka före, och de får bli manuellt godkända
  • Hur hanteras personer med skyddad identitet
  • Support från SmothComp på helger?
  • Kontroll ska göras att Eftersöksgrenar är godkända, i samband med att en hund anmäls (där det krävs)
  • Hur hanteras en helt ny ras som registreras inom SKF?
  • Lägga upp Dummy-prov för nya Provledare & Domare att öva på
 • App:en (för att skriva in Domarkritik mm)
  • Väder & vind bör räcka att skriva på själva provet, inte på varje hund
  • Poängbedömning – markera med fet text vad som är optimal poäng
  • Felstavning: Dommare och själ
  • Önskar en översikt per hund vad som är rapporterat
  • Sammanställningssidan av hundarna – se vilka hundar som är hanterade av Domaren, och vilket pris de har fått
  • Koefficient på Weimaran är fel
  • Provledare måste kunna ändra klass, när det är prov flera dagar i rad
  • Obligatoriska fält ska markeras med asterix, om något bommas, ska man få en notering när man försöker skicka

Klicka på länken här nedan för att komma till en PowerPoint om detta.