lupus

6 april, 2021

Specialen 2021 inställd

Det är med stor sorg som vi i styrelsen måste ställa in även detta års Special. Vi gör det med tanke på att alla ska få veta det i god tid. 

På grund av rådande omständigheter med Covid 19, kan vi inte säkert veta att vi kan träffas i slutet av juli utan risk att för att någon blir sjuk på våra aktiviteter. Därför ställer vi in Specialen.

Klubben har för avsikt att under året hitta andra aktiviteter, som görs via digitala medier.

Kjell Lindberg
Ordförande SvSK