lupus

9 juli, 2019

Dagordning för medlemsmötet i Sälen

Tisdagen den 30 juli klockan 20.00 i tältet, Lindvallen, Sälen, håller vi medlemsmöte. Här är dagordningen:

Dagordning medlemsmöte 2019-07-30 kl. 20.00
Svenska Stabijhounklubben
Rasklubb i Specialklubb för kontinentala fågelhundar

  • 1 Mötet öppnas och närvarolista upprättas
  • 2 Val av justerare/rösträknare
  • 3 Godkännande av dagordningen
  • 4 Presentation av styrelsen
  • 5 Presentation av kommittéer och deras verksamhet
  • 6 ED/HD i tidningen
  • 7 Stabijspecialen 2020
  • 8 Klubbens 20 årsjubileum
  • 9 Övriga frågor
  • 10 Mötet avslutas

Klicka på länken nedan så får du dagordningen som PDF

dagordning medlemsmöte sälen 20190730 (003)