Caroline Maino

6 november, 2023

Stabijklubben har en egen monter på My dog!

För första gången kommer Svenska Stabijjounklubben att ha en rasmonter på My dog. Det är Nordens största hundevenemang och hålls på Svenska mässan i Göteborg, nästa gång 11 till 14 januari 2024. Flera tusen hundar brukar delta. Och nästa år är även stabijerna med.

Planering av hur montern ska se ut är i startgroparna. Montern kommer att vara två meter gånger tre meter. Det finns planer på att kunna visa en video på en skärm. Att ha en fin bild som bakgrund i montern som har staket i frisiska flaggans färger finns också i tankarna.