lupus

3 oktober, 2020

Stabijhoun nummer 3 är ute nu

Nu är den klar – vår medlemstidning Stabijhoun nummer 3 för 2020.

I den kan du läsa om hur du lyckas med parning, ett kompendium om den nya rasstandarden, hur man kommer igång med nosework, om valpträning, om hur man kan göra när hund nummer två kommer in i familjen, Vincents vedermödor en varm sommar bland annat.

Tidningen har just skickats till alla medlemmar vi har e-postadresser till. Är du medlem och har inte har fått tidningen? Skicka din korrekta mejladress till stabyhounklubben.tidning@gmail.com . Är du inte medlem men vill bli det? Skickat ett mejl till vår kassör: stabyhounklubben.kassor@gmail.com