lupus

11 juni, 2019

Stabijhoun nummer 2 är skickad

Nu är den klar – vår medlemstidning Stabijhoun nummer 2 för 2019.

Det är en minst sagt fullmatad tidning denna gång, med både förströelse och allvar. Du kan läsa om årsmötet och se vilka som är i styrelsen, nedärvda sjukdomar och statistik, uppfödarträff i Finland, Club Match i Nederländerna, kemiska signaler, råttan Vincents betraktelser, La Rouxs bragd och mycket mer.

Du missar väl inte årets Stabijhändelse – Specialenveckan i Sälen, mellan 27 juli och 3 augusti med utställning och en mängd spännande aktiviteter? Anmäl dig före midsommar till Specialen och till utställningen senast 1 juli.

Ska du ställa upp på KM i Sälen? – redaktionen har lyckats komma över ett dokument som berättar hur domarna tänker! Så nu är det bara att öva.

Tidningen har just skickats till alla medlemmar vi har e-postadresser till. Är du medlem och har inte har fått tidningen? Skicka din korrekta mejladress till stabyhounklubben.tidning@gmail.com . Är du inte medlem men vill bli det? Skicka ett mejl till vår kassör: stabyhounklubben.kassor@gmail.com .