lupus

4 februari, 2021

Sammanfattning av enkäten i december 2020/januari 2021

Under julhelgen gick stabijhounklubben ut med en enkät som medlemmar och andra intresserade av rasen bjöds in att svara på. Hela 203 personer svarade! Styrelsen är överväldigad av att så många svarat och är väldigt tacksam för alla som har tagit sig tid att svara på enkäten.

De åsikter som kommit fram tar styrelsen med sig i styrelsearbetet för framtida planering.

Här på hemsidan presenterar vi resultatet av enkäten. Gå in på pdf ”Översikt frågor och svar från enkäten 2020” för att se svaren på flervalsfrågorna. Gå in på pdf ”Svaren från de tre öppna frågorna i enkäten” och läs en översikt över hur svaren på de tre öppna frågorna utfallit.