Caroline Maino

19 mars, 2023

Nytt datum för SvSK årsmöte – söndag 23 april klockan 18.00

Svenska Stabijhounklubbens planerade årsmöte flyttas till söndag 23 april klockan 18.00. Årsmötet som var planerat till den 25 mars ställs alltså in.

Nytt datum:  för digitalt årsmöte: söndag 23 april klockan 18.00.

Bakgrund: Valberedningen har inte lyckats hitta någon som är villig att ställa upp för val av ordförande för vår klubb. Vi måste ha en ordförande för att kunna driva klubben.

Nominering till ordförande öppnar: Alla medlemmar i Svenska Stabijhounklubben bjuds in att föreslå kandidater till ordförandeposten. Nomineringstiden är öppen kommande vecka till söndag den 26 mars klockan 14.00.

Mejla förslag till valberedningen: Linnea Mårtensson; linnea.martensson@gmail.com  eller Gunnar Etzell; familjen.etzell@telia.com  

Alla styrelseledamöter och kommittémedlemmar sitter kvar i sina funktioner till årsmötet.