lupus

18 april, 2018

Ny styrelse på plats

Lördag 7 april 2018 höll klubben årsmöte på brukshundklubben i Norrköping med nästan 30 medlemmar på plats.

Tre nya personer valdes in i styrelsen som ser ut så här nu efter det konstituerande mötet:
Ordförande: Kjell Lindberg mejl: stabyhounklubben.ordforande@gmail.com
Vice ordförande: Dan Kastö
Sekreterare: Åsa Holm Carlsson
Kassör: Mette Sörvik
Ledamot Jens Adell
Ledamot Anna Rydell
Ledamot Caroline Maino
Suppleant Liselotte Lockeryd
Suppleant Anga Löfqvist

I nästa nummer av medlemstidningen kommer alla att presentera sig lite närmare.