lupus

14 mars, 2016

Klubben byter stavning till Stabijhounklubben

Då rasen officiellt byter stavning så har även klubben valt att göra det. Den nya stavningen för rasen är Stabijhoun och likaledes blir klubbens nya stavning Svenska Stabijhounklubben.

Detta reflekteras också i vår domän namn där ni numera även kan nå hemsidan via stabijhounklubben.se samt även stabijhoun.se. För tillfället så ligger dock vår hemsida kvar på den gamla domänen men en omdirigering till den sker från de nya domänerna.