lupus

2 maj, 2022

Kallelse årsmöte SKF

Kallelse till Årsmöte för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 2022

Tid:  Lördagen den 28 maj kl 17:00
Plats:  Digital möte på Zoom

Årsmötet är öppet för alls SKFs medlemmar. Medlem i SKF är man om man har löst medlemsavgift för 2022 i sin rasklubb, dvs i SWeiK, GDH, SRBS, SvSK, SDPK eller SBnK.

För att få deltaga måste man förutom att vara medlem också anmäla sitt deltagande till årsmötet, senast den söndagen den 22 maj.

Anmälan till årsmötet här (klicka på länken):  
https://sv.surveymonkey.com/r/skfsarsmote2022

Årsmöteshandlingar kommer göras tillgänglig i god tid och skickas ut till deltagarna per email.