lupus

10 augusti, 2017

Jaktkort vid prov och träning

Jaktkort vid prov och träning

Statligt jaktkort skall lösas av alla vid jakt/träning oavsett om det är privat eller statlig mark. Jordbruksverket har 2017-08-08 gett tillstånd för utländska medborgare att delta på jaktprov före 16 september.

Beslut: SKF rekommenderar: Vid jakt på statens mark skall provledaren kontrollera att deltagarna har löst statligt jaktkort. Vid samtliga prov skall information delges deltagarna att man är skyldig att lösa statligt jaktkort.

Länken till naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se
Länk till SKF: http://specialklubb-skf.se
Jaktkort