Anna

2 september, 2019

Gåva istället för blomma


Svenska Stabijhounklubben har beslutat att vi vill främja olika organisationer som arbetar med djurfrågor. Detta gör vi genom att skänka en summa till organisationerna istället för blommor vid avtackning och liknande. Den som avtackas eller uppmärksammas har möjligheten att välja någon av dessa organisationer:

Kjell Lindberg

Ordförande

Svenska Stabijhounklubben