Caroline Maino

26 mars, 2024

Se allt en stabijhoun kan…

Vad kan en stabijhoun göra? Titta på ett bildspel som Thomas Sonnerby har satt ihop så får du en bild av hur allsidig en stabij är. Bildspelet finns på Vimeo. Du kan gratis logga in där och se det.

Bildspelet finns på Vimeo. Du kan även gratis logga in där och se det. : Bildspel MyDog on Vimeo