lupus

10 februari, 2020

Jubileumslotteri

Svenska Stabijhounklubben firar 20 års-jubileum!

 …. och det skall vi fira!

Klubben anordnar ett boklotteri där du som medlem automatiskt är med!

Vi kommer att lotta ut en bok till en vinnare (medlemsnumret), 4 gånger under året.

Dragning

1. mars, 1. juni, 1. september och 1. december

Håll utkik! Spänningen är olidlig….. hela jubileumsåret!

PS! Nya medlemmar kommer naturligtvis med i dragningarna.

Se pdf om Jubileumslotteriet här